LÅN MELLAN PRIVATPERSONER

Låna

Ränta mellan
2,95% - 13,65%

Låna ut

Historisk årsavkastning*
6,11%
Avkastning sedan start
Lendify Stockholmsbörsen Räntefond
Börja låna ut

*Avkastningen beräknas som genomsnittet under 2015-09-01 till 2016-08-31, av summan av samtliga långivares avkastning (efter avgifter) varje månad dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej heller av den statliga insättningsgarantin. Långivarna har inte gjort några kreditförluster under perioden.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Läs vår årsredovisning här
Följ oss facebook twitter twitter
I MEDIA
"Lendify parar ihop de som har överskott på pengar med de som behöver låna. Det handlar inte om sms-lån med över 1 000 procent i årsränta, utan den som vill låna blir kreditbedömd och en låntagare med bra ekonomi kan komma undan med 4–5 procent i ränta."