Om Lendify

Lendify är en marknadsplats för lån mellan privatpersoner. Hos oss möts privata långivare och låntagare på förmånliga villkor som gynnar båda parter. Vi sköter hela den administrativa processen, från granskning av låneansökningar och upprättande av avtal mellan låntagare och långivare, till utbetalning av lån och administrering av betalningar. Genom en helt och hållet digital struktur med färre mellanhänder minimerar vi de kostnader som traditionella finansiella institut (t.ex. banker och kreditkortsbolag) har. Det innebär lägre ränta för låntagare och högre avkastning för långivare. 

Att vi lånar pengar av varandra är ingenting nytt, långt innan banker fanns lånade vi av familj, vänner och bekanta. I takt med den tekniska utvecklingen minskar behovet av mellanhänder och människor med behov som kompletterar varandra kan istället mötas direkt genom marknadsplatser som Lendify.

Lendify har tillstånd från Finansinspektionen.

Läs vår årsredovisning här!