Autoinvestkonto - Ett smart sätt att investera i lån

Om du väljer något av våra Autoinvestkonton hjälper vi dig att fördela ditt kapital i en korg av lån för att sprida risken. Du väljer kort eller lång investeringshorisont, vi ordnar resten.

Vad är Autoinvest?

Autoinvest är vårt smarta system för att automatiskt allokera ditt kapital i en korg av lån. Det är viktigt att du sprider ut ditt kapital i många olika lån för att få en god riskspridning. Det kan hända att enskilda låntagare inte kan betala tillbaka ett lån vilket resulterar i en kreditförlust. Även om vi uteslutande vänder oss till kreditvärdiga låntagare är vissa kreditförluster att vänta, men effekten av dessa kan minskas genom att du sprider ut dina investeringar i flera olika lån. Genom att använda dig av ett av våra Autoinvestkonton sköter vi riskspridningen åt dig.

Riskspridning

När du investerar i ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital i en korg av alla tillgängliga lån. Investeringar på 10 000 kr eller mer fördelas på 40 stycken lån, investeringar på 50 000 kr eller mer fördelas på 50 stycken lån, investeringar på 100 000 kr eller mer fördelas på 60 stycken lån och investeringar på en miljon kr eller mer fördelas på 125 stycken lån.

Genom att investera genom något av våra Autoinvestkonton täcks du av vår kreditförlustfond som skyddar ditt insatta kapital vid eventuella kreditförluster.

Tidshorisont

Du bestämmer själv om du vill investera i Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Det här kommer att avgöra den maximala längden på lånen som kontot kommer att investera i. Om du väljer Autoinvest Kort kommer ditt kapital fördelas i lån med en löptid på maximalt 5 år. Väljer du Autoinvest Lång kommer ditt kapital fördelas i lån med en löptid på maximalt 15 år.

Du får månatligen återbetalningar (amortering och ränta) från dina låntagare då samtliga lån är annuitetslån. Det innebära att ditt investerade kapital inte är låst under hela löptiden utan du kan varje månad välja att ta ut det återbetalda beloppet eller att återinvestera det för att få en ränta-på-ränta-effekt. Det innebär att om du väljer att inte återinvestera dina återbetalningar kommer ungefär hälften av det investerade kapitalet att vara återbetalt efter halva tiden. Det finns även möjlighet att sälja ditt konto på vår andrahandsmarknad om du vill komma ur din investering i förtid.

Avkastning

Våra Autoinvestkonton har varierande avkastning per år beroende på om du väljer Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Nedan visas den genomsnittliga utlåningsräntan* de senaste 90 dagarna, efter serviceavgift och förväntad kreditförlust, fördelat på Autoinvest Lång och Autoinvest Kort.

Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera över tid. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Autoinvest Lång
5,31%
Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift samt förväntade kreditförluster
Autoinvest Kort
3,85%
Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift samt förväntade kreditförluster

*Den genomsnittliga utlåningsräntan uppdateras veckovis och uppdaterades senast 20181112.

Återinvestering

Du kan välja om du vill återinvestera din månatliga återbetalning i nya lån för att på så sätt maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för din investering. Det går givetvis att stänga av återinvesteringen när helst du önskar. Framtida månatliga betalningar ligger i så fall kvar på kontot som likvida medel och kan när som helst tas ut.

Jag vill investera

Vanliga frågor & svar

Inte hittat svar på din fråga? Se den kompletta listan med våra vanliga frågor och svar.