Backuptjänster - En trygghet för Lendifys investerare

För att skydda investerarna på plattformen i ännu högre grad har vi säkrat backup tjänster för hanteringen av alla lån om något mot förmodan skulle hända Lendify som bolag

Genom ett avtal för backup tjänster garanterar Lowell (fd. Lindorff) att de tar över driften och hanteringen av lån och återbetalningar åt Lendify om något mot förmodan skulle hända bolaget som gör att vi inte kan driva verksamheten vidare.

Tack vare detta reduceras bolagsrisken för Lendify och konsekvenserna för investerare och låntagare elimineras då Lowell (fd. Lindorff) får kännedom om kundförhållanden och skuldförhållanden och åtar sig att bygga upp processer och rutiner för att kunna fullfölja sitt åtagande vid eventuella problem.

Backuptjänster - En trygghet för Lendifys investerare