Gedigen kreditbedömning

Kreditbedömingen är hjärtat i Lendifys verksamhet. Vi har en strikt och omfattande process för denna bedömning, som vi följer utan undantag.

Hur fungerar det?

Vi genomför precis som bankerna en kreditprövning i enlighet med gällande konsumentkreditlagstiftning och praxis.

Varje sökandes identitet kontrolleras via BankID. Under ansökningsprocessen får de sökande besvara frågor om sin och hushållets inkomster och kostnader, baserat på den informationen upprättar vi en så kallad Kvar-Att-Leva-På kalkyl. Detta sker enligt Finansinspektionens och Konsumentverkets rekommendationer, vi använder bland annat deras schablonkostnader i våra beräkningar. Vi inhämtar även en kreditupplysning via UC och kompletterande dokumentation såsom kopia av anställningsavtal och liknande handlingar.

Vi har ett automatiserat kreditregelverk som automatiskt kontrollerar all inhämtad information. Alla ansökningar kontrolleras även av kredithandläggare innan lånet blir tillgängligt för finansiering. Baserat på kreditbedömningen tilldelas de sökande en kreditklass som i sin tur avgör räntan för lånet.

Lendifys har en kreditkommitté som är utsedd av styrelsen och består av tre ledamöter; VD, Kreditchefen och CFO. Deras uppgift är att besluta om ändringar i kreditregelverket, riskklassificering, maximal tillåten exponering samt räntesättning av Lendifys kreditprodukt. Uppföljning av kreditverksamheten rapporteras månadsvis av Kreditchefen till Kreditkommittén.

För att kunna ta ett lån hos Lendify måste den sökande uppfylla samtliga grundkrav

  • Sökande måste vara över 18 år.
  • Inga betalningsanmärkningar.
  • Inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
  • En stabil årsinkomst om minst 180 000 kr.
  • Sökande får inte vara arbetssökande eller studerande.
  • Positiv kvar-att-leva-på-kalkyl