Information angående kreditförlustfonden

Lendify har överfört egna medel till en så kallad kreditförlustfond (”Kreditförlustfonden”), något vi är mycket stolta över. Historiska resultat är ingen garanti för framtiden men tack vare Kreditförlustfonden har ingen, sedan verksamheten startade, förlorat pengar på att investera hos Lendify (då Kreditförlustfonden har använts för att kompensera vid eventuella kreditförluster). Kreditförlustfonden motsvarar inte den statliga insättningsgarantin.*

Hur fungerar Kreditförlustfonden?

Vid varje månadsskifte genomförs en automatisk kontroll av samtliga Autoinvestkonton. Om summan av din totala utbetalning (dvs. återbetalning plus ränta) från låntagare för den aktuella månaden understiger summan av de återbetalningar du skulle fått utan kreditförluster, täcker Kreditförlustfonden upp skillnaden.

På kapital som har investerats fr.o.m. 2016-03-01 täcker Kreditförlustfonden endast upp återbetalning på lånebelopp (dvs. amortering) från låntagarna, och inte ränta. Detta innebär att du som långivare riskerar utebliven ränteutbetalning, även om Kreditförlustfonden täcker upp så att du får tillbaka lånets nominella belopp (utlånat kapital). På kapital som investerats i lån före 2016-03-01 täcker Kreditförlustfonden upp även utebliven ränta. För kapital som har investerats i lån före 2016-03-01 täcker Kreditförlustfonden även upp kreditförluster vid manuella investeringar. För kapital som investerats i lån fr.o.m. 2016-03-01 täcker Kreditförlustfonden endast upp kreditförluster på Autoinvestkonton.

Genomför Lendify en betalning från Kreditförlustfonden kommer du att meddelas om detta i samband med att återbetalningen görs. Lendify garanterar inte att medel kan eller kommer att överföras från Kreditförlustfonden i det fall en låntagare inte inkommer med återbetalningsbelopp inom angiven tid, och en tidigare överföring från Kreditförlustfonden ska inte ses som ett åtagande eller skyldighet från Lendifys sida att göra ytterligare sådana överföringar för att förhindra att långivare drabbas av kreditförluster.

Ovanstående innebär att du som långivare kan beröras av både den tidigare och senare versionen av Kreditförlustfonden beroende på när investeringen faktiskt genomfördes i aktuella lån.

*Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Den innebär att en kund som har gjort insättningar i en bank (eller ett kreditmarknadsföretag/värdepappersbolag) får ersättning för insättningar upp till ett maximalt belopp motsvarande 100 000 euro av staten om banken går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in. Banker och andra institut som erbjuder statlig insättningsgaranti behöver därför betala en årlig avgift till staten, motsvarande 0,1% av de garanterade insättningarna, och följa regler för kapitaltäckning vilka inte gäller för Lendify. Då Lendify inte omfattas av insättningsgarantin kan Lendify istället erbjuda sina långivare en högre avkastning. Hos Lendify lånar du ut pengarna själv utan onödiga mellanhänder och kostnader.