Att komma igång är enkelt

Ditt Lendify-konto tar bara ett par minuter att starta på vår hemsida. Registrera dig med ditt bank-id.


När du väljer ett Autoinvestkonto arbetar dina pengar åt dig direkt. Du gör en överföring till ditt Lendify konto, och vi ser till att de blir investerade i bra lån. Vi ser också till att din portfölj blir väl diversifierad över en mängd låntagare för att minimera effekten av en eventuell kreditförlust.

Längsta löptid: 1 år
Förväntad 
årlig nettoavkastning*
 
3,5%
Längsta löptid: 3 år
Förväntad
årlig nettoavkastning*

4,3%
Längsta löptid: 5 år
Förväntad 
årlig nettoavkastning*

5,8% 
Längsta löptid: 10 år
Förväntad 
årlig nettoavkastning*
 
8,2%

Vi sköter resten

Dina investeringar görs så fort det kommer ut lån med matchande löptid.

Kapitalet fördelas mellan ett flertal olika lån för att uppnå en bra riskspridning ochväl diversifierad portfölj. Läs mer om våra produkter

Välj mellan utbetalningar varje månad eller återinvestering med högre avkastning

Varje månad kommer du som investerare att erhålla återbetalningar (amortering och ränta) från låntagarna av de lån du har investerat i. Du kan välja att få det återbetalade kapitalet på ditt konto eller att kapitalet löpande återinvesteras i nya lån med samma löptid som din valda Autoinvestprodukt får investera i.

Det senare alternativet ger en högre avkastning över tiden och det första ger ett månatligt kassaflöde. Tänk på att om du väljer att kapitalet ska återinvesteras skjuter du din löptid framåt varje månad. Det vill säga, om du till exempel valt vår produkt med löptid på maximalt fem år kommer löptiden bli fem år på nytt varje gång en återinvestering görs. Därför är det viktigt att stänga av funktionen för autoinvest på Mina sidor när du vill börja få ut dina pengar sakta men säkert. 

 

 

*Förutsätter att amortering och ränta återinvesteras. Förväntad och historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Nettoavkastningen beräknas som [nominell ränta] - [serviceavgift] - [förväntade kreditförluster]