Skapa konto

Avkastning & avgifter

Risker och avgifter

Trots den konservativa kreditbedömningsprocessen samt en gedigen kravprocess finns det alltid en risk att låntagare inte återbetalar sitt lån. En skuld som inte återbetalas i tid och som Lendify genom kravprocessen inte lyckas återvinna blir en förlust för dig som långivare. För att minimera effekten av eventuella kreditförluster rekommenderar vi att långivare sprider investerat kapital på så många lån som möjligt.

Lendify debiterar en månatlig serviceavgift som beräknas baserat på den vid var tid utestående balansen på lånet. Serviceavgiften dras av automatiskt innan låntagarens betalning förmedlas till långivare.

Avkastning varje månad

Varje månad kommer du som långivare att erhålla återbetalningar (amortering och ränta) från Låntagare vars lån du har investerat i. Detta innebär att du varje månad får in pengar på ditt Lendify-konto som kan återinvesteras eller tas ut. För att uppnå maximal avkastning bör man återinvestera såväl ränta som amortering.

Tabell 1 – Nominell ränta

Min A 2,95%
B 3,35%
C 3,95%
D 5,75%
E 7,25%
F 9,55%
Max A 6,00%
B 7,95%
C 8,95%
D 9,55%
E 13,00%
F 17,00%

Tabell 2 – Serviceavgift (årligen)

Min A 1,00%
B 1,50%
C 1,50%
D 1,50%
E 1,50%
F 1,50%
Max A 2,00%
B 2,50%
C 3,00%
D 3,00%
E 4,00%
F 4,50%

Tabell 3 - Förväntade kreditförluster*(FK)

A 0,06%
B 0,19%
C 0,36%
D 0,67%
E 1,48%
F 3,98%

*FK = SFF * FGF

Sannolikhet för fallissemang (SFF) baseras främst på Upplysningscentralens (UC) bedömning av en persons kreditvärdighet. UC anser att fallissemang har inträffat då en oreglerad skuld inte har betalts inom 60 dagar.

Förlust givet fallissemang (FGF) definierar Lendify som den del av en oreglerad skuld, som inte har betalts inom 60 dagar, som kravprocessen inte lyckas återvinna. Lendify uppskattar att FGF uppgår till 40%.