Tryggt sparande

Det är viktigt att du som investerare känner dig trygg i ditt sparande.

Direkt ägande i lånen

När du investerar på Lendify blir du ägare direkt i lånen. Lendify agerar endast mellanhand och sköter den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare till utbetalning av lån samt administration av betalningar. Det innebär att om Lendify mot förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare påverkas inte ditt ägande av lånen som du investerat i.

Skuldebrevet är mellan investerarna och låntagarna och dokumenteras elektroniskt och följs upp av externa kontrollfunktioner.

Avtal med Lowell (fd. Lindorff)

För att du ska känna dig ännu tryggare med dina investeringar har vi ett backup-avtal med kredithanteringsbolaget Lowell. Avtalet innebär att Lowell åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen om Lendify mot förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare.

Hantering av dina likvida medel

Likvida medel ligger på ett klientmedelskonto på Handelsbanken och är separerade från Lendifys egna tillgångar.

Kreditförlustfonden

När du investerar på Lendify får du en god riskspridning i ett tillgångsslag som historiskt har haft låga kreditförluster. För att skapa extra trygghet för de som väljer att investera genom Autoinvestkonton har vi en kreditförlustfond som är avsedd att täcka de fall där kreditförlusterna överstiger ränteintäkterna. Kreditförlustfonden är avsedd att täcka upp det nominella beloppet i varje Autoinvestkonto i de fall det uppstår en kreditförlust.

Kreditförlustfonden är ingen garanti och ska inte förväxlas med den statliga insättningsgarantin. Läs mer om kreditförlustfonden.

Försäkring för låntagarna

Vi erbjuder alla våra låntagare att via ett externt försäkringsbolag teckna en låneskyddsförsäkring. Försäkringen kan ersätta låntagarens månadskostnad för ränta och amortering med upp till 10 000 kr per månad om låntagaren blir sjuk eller arbetslös. Om låntagaren avlider under försäkringstiden kan försäkringen komma att lösa det utestående lånebeloppet. När en låntagare blir beviljad ett lån via Lendify ingår ett låneskydd de första tre månaderna.

Det är låntagaren som betalar försäkringen men den ger även dig som investerare ett extra skydd då försäkringen minskar risken för att en låntagare inte kan betala sitt lån. I de fall en låntagare som har låneskydd blir sjuk eller ofrivilligt blir av med jobbet betalar alltså försäkringen låntagarens kostnader för lånet, i upp till 12 månader. Försäkringen är frivillig för låntagarna och en låntagare kan välja att avsluta sitt låneskydd när som helst.