Villkor

Här hittar du våra olika villkor, om du vill ha lite mer lättläst information hittar du även svar på de flesta frågorna under Vanliga frågor.

Webbplatsvillkor

Här hittar du våra webbplatsvillkor.
Visa mer

Dessa villkor gäller för din användning av www.lendify.se (”Webbplatsen”) som ägs och drivs av Lendify AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm, organisationsnummer 556968-1744 (”Lendify”). Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa villkor. 

Vissa delar av Webbplatsen och/eller produkter och tjänster som tillhandahålls genom Webbplatsen kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till dessa villkor. Villkor för kreditgivning och för ditt konto hos Lendify regleras genom särskilda kontovillkor/kreditvillkor.   

Lendify förbehåller sig rätten att ändra innehållet på Webbplatsen och/eller dessa villkor från tid till annan utan föregående meddelande. Du uppmanas därför att ta del av dessa villkor varje gång du använder Webbplatsen.

Upphovsrätt och varumärken

Samtliga immateriella rättigheter såsom upphovsrätt, patent och varumärken, samt alla andra rättigheter till innehållet på Webbplatsen ägs och innehas av Lendify eller dess licensgivare. Ingenting i dessa villkor eller användning av Webbplatsen ska tolkas som en överlåtelse av sådana rättigheter. Logotyper, varumärken och andra kännetecken som publiceras på Webbplatsen tillhör antingen Lendify eller tredjepart och får inte användas utan innehavarens samtycke. 

Innehållet på denna Webbplats får endast användas för privat bruk. Mångfaldigande, överföring, publicering eller kommersiellt utnyttjande av innehållet på denna Webbplats är otillåtet utan Lendifys skriftliga godkännande.
 

Länkar till och från Webbplatsen

Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsen, det vill säga en länk som förflyttar läsaren till Webbplatsen i samma eller nytt fönster. Du får inte göra integrerade länkar eller indexera innehållet på Webbplatsen och automatgenerera länkar på din egen webbplats.

Lendify ansvarar inte för länkar från Webbplatsen till andra externa webbplatser eller för dessa webbplatsers innehåll eller funktion.

Cookies

Genom att använda Webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies på Webbplatsen. Cookies är små textfiler som skickas till din dator för att identifiera din webbläsare eller för att lagra information eller inställningar i din webbläsare. Vi använder cookies för att tillhandahålla och förbättra webbplatsen, statistikändamål, tillhandahålla anpassad/riktad marknadsföring baserat på din användning av webbplatsen etc. 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare och du kan också välja att radera sådana permanenta cookies som har lagrats på din hårddisk. Om du väljer att ställa in din webbläsare så att den inte tillåter användning av cookies så kan det dock innebära att vissa tjänster inte kan användas eller att Webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden. 

Ansvarsbegränsning

Webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick och Lendify lämnar inga garantier om att Webbplatsen är felfri eller att Webbplatsen är tillgänglig utan avbrott. Du använder Webbplatsen på egen risk. Allt material som finns tillgängligt på Webbplatsen är endast avsett som allmän information och utgör inte rådgivning. Användning av Webbplatsen och material som finns på Webbplatsen sker på egen risk. Lendify ansvarar inte för någon skada som kan uppkomma i samband med din användning av Webbplatsen eller material som finns på Webbplatsen. 

Integritetspolicy

Här hittar du vår integritetspolicy.
Visa mer
 
Den här Integritetspolicyn beskriver hur Lendify AB, organisationsnummer 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm (“Lendify”) samlar in och behandlar personuppgifter när du använder Lendifys webbplats www.lendify.se (”Webbplatsen”) och/eller de tjänster och produkter som tillhandahålls på Webbplatsen. 

Lendify samlar in och behandlar dina personuppgifter innan och i samband med att avtal ingås på Webbplatsen samt i övrigt under den tid du är medlem hos Lendify. Lendify kan komma att samla in följande uppgifter om dig: ditt namn, användarnamn, e-postadress, kön, ort, adress, telefonnummer och bankkontouppgifter. I samband med registrering och/eller låneansökan kan Lendify komma att inhämta kreditupplysning om dig samt information om dina bankkontouppgifter för att kunna göra en kreditbedömning. I övrigt behandlas dina uppgifter av Lendify för förberedelse av avtal, fullgörelse av ingångna avtal, administration och fullgörelse av Lendifys förpliktelser enligt lag. Lendify kan också använda din information som underlag för bl a marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt riskhantering och statistik. Personuppgifterna kan även komma att användas för marknadsföringsändamål om du inte motsatt dig detta när uppgifterna samlades in eller på annat sätt har begärt reklamspärr hos Lendify. För att hålla dina personuppgifter aktuella kan vi även komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register. 

Vid ärenden som utförs via telefon behandlas personuppgifter genom inspelning av telefonsamtal för att du som kund och Lendify i efterhand ska kunna följa upp vad vi kommit överens om.

Lendify kan komma att dela din information med tredje man, såsom andra företag i vår koncern, företag som Lendify samarbetar med och Lendifys anlitade underleverantörer, för behandling enligt sådana ändamål som anges ovan. Om Lendify är skyldiga enligt lag, myndighetsbeslut, eller annan reglering kan vi även lämna din information till myndigheter, utan att först inhämta ditt samtycke. 

När du använder Webbplatsen samlar vi även automatiskt in teknisk information, såsom din IP-adress samt tid- och datumangivelser för din aktivitet på Webbplatsen. Sådana aktivitetsloggar används i felsökningssyfte samt i syfte att förbättra och analysera din användning av Webbplatsen. Mer information om hur vi använder cookies på Webbplatsen finner du i våra webbplatsvillkor. 

Du har rätt att en gång per år skriftligen begära information om vilka personuppgifter Lendify behandlar om dig. På din begäran kan vi även rätta, blockera eller radera information som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Du kan även när som helst återkalla ditt samtycke till direktreklam, antingen direkt via utskicket eller genom att höra av dig till oss. 

Du kan kontakta oss genom att skriva till: hello@lendify.se eller Lendify AB, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm.

Allmänna villkor

Du kan ladda ner våra allmänna villkor här

Investeraravtal

Du kan ladda ner vårt investeraravtal här