Investera i lån till privatpersoner

Hur gör jag?

1. Registrera dig med BankID

2. Välj ett eller flera konton (löptid och avkastning skiljer dem åt)

3. För över pengar via Bankgiro

4. Börja investera! Lendify administrerar alla processer för lånen (kreditbedömning, handläggning,     upprättande av avtal, in- och utbetalningar samt kundservice)

Autoinvestkonto - hur fungerar det?

  • Vi skapar en korg av lån som fördelar kapitalet jämnt mellan lån i riskklasserna A, B, C, D, E och F.
  • För att uppnå en bra riskspridning fördelas ditt kapital på minst 20 stycken olika lån för insättningar från 5 000 kr upp till 100 000 kr. För insättningar på 100 000 kr eller mer fördelas ditt kapital på minst 40 stycken olika lån.
  • Du har full insyn i vilka lån som finansieras men vi sköter investeringarna åt dig – du behöver inte göra någonting.
  • Varje månad betalar låntagarna amortering och ränta. Med Autoinvest har du möjlighet att           återinvestera både amortering och ränta automatiskt.
  • Kreditförlustfonden är avsedd att täcka insatt kapital vid eventuella kreditförluster på underliggande lån i Autoinvestkonton.
 
Längsta löptid: 10 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
8,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Längsta löptid: 5 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
5,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Längsta löptid: 3 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
3,5%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Längsta löptid: 1 år
Förväntad 
årlig avkastning efter avgifter
2,5%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
 


Kreditvärdiga låntagare

Lendify fokuserar på de mest kreditvärdiga låntagarna. Därför har vi stränga kreditkriterier för de som lånar. 

Lendifys genomsnittlige låntagare har:

  • Inga betalningsanmärkningar (ett krav)
  • Medelinkomst över 400 000 kr/år
  • Fast anställning

Hur hanterar vi ditt kapital?

Lendify har tillstånd från Finansinspektionen.

Likvida medel som förs över till Lendify är helt separerade från Lendifys egna tillgångar.

För det kapital som är investerat i lån agerar Lendify endast som en marknadsplats. Långivare har en direkt koppling till låntagare genom ett identitetsnummer som tydligt står angivet på låntagarens skuldebrev. Skuldebrevet skrivs under fysiskt av låntagaren vilket senare dokumenteras både fysiskt och elektroniskt av Lendify AB och följs upp av externa kontrollfunktioner. Lendify har även tecknat avtal med Lindorff som 'back up service provider' vilket betyder att de tar över hanteringen av lånen om Lendify mot förmodan inte kan driva verksamheten vidare.

Risken att en låntagare inte betalar står långivaren för. Kreditförlusterna på denna typ av lån har historiskt sett varit runt 1.34%*.

Lendify har en kreditförlustfond som är avsedd för att täcka upp eventuella kreditförluster**.* Viktat medelvärde av kreditförluster för Nordax bank, Ica banken, Ikano bank, Resurs bank, Sevenday Finans, Forex bank och Nordnet bank mellan 2006-2015. Information hämtat från respektive banks årsredovisning.

** Kreditförlustfonden är avsedd att täcka kreditförluster i autoinvestkonton, läs mer här  

Förväntad årlig avkastning beräknas efter avgifter och förväntade kreditförluster men före skatt. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.

Skapa konto >