Investera och bli din egen bank

”Banken ska man inte vara kund hos, den ska man äga” brukar det heta. Genom Lendify kan du använda bankens affärsmodell för att investera i lån och ta del av de vinster som tidigare endast varit tillgängliga för bankerna.
Öppna konto

Räkna ut din förväntade målavkastning på Autoinvestkonto

Välj kontotyp, hur mycket du vill investera, om du vill göra ytterligare månatliga insättningar och om du vill återinvestera återbetalningar.

Tidsperiod
Startbelopp
Månatlig insättning
Total förväntad återbetalning:
0 kr
+ 0 kr
varav 0 kr intjänad ränta. 0 kr investerade idag och 0 kr investerade per månad i 0 år med 0 % ränta.
Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beloppet visas efter förväntade kreditförluster och avgifter men före skatt. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.

Sprid risken i en korg av lån

Med våra Autoinvestkonton sprids ditt investerade kapital på minst 40 stycken olika låntagare för att sprida risken. Välj kontotyp mellan Autoinvest Kort och Autoinvest Lång och hur mycket du vill investera, resten sköts automatiskt. Läs mer om Autoinvestkonto

Löpande återbetalningar

Alla lån hos Lendify är annuitetslån, vilket betyder att de återbetalas med ett fast belopp månadsvis för ränta och amortering tillsammans. Du binder alltså inte hela ditt kapital under hela löptiden utan får ett månatligt kassaflöde med god ränta.

Återinvestera för att maximera din avkastning

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att automatiskt återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna. Pengarna du får tillbaka investeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt. Du kan stänga av funktionen när helst du önskar.

En gedigen kreditbedömning

Lendifys snittlåntagare
God kreditbedömning är hjärtat i Lendifys verksamhet och vi låter endast kreditvärdiga personer låna pengar via vår plattform.

Våra låntagare

På bilden intill ser du vår genomsnittliga låntagare. Vi genomlyser låntagarens ekonomiska situation noggrant. Vi får information från UC och gör Kvar-Att-Leva-På kalkyler där vi inhämtar uppgifter om intäkter och utgifter för den enskilde sökande och för hela hushållet. Om låntagaren har betalningsanmärkningar eller visar risk för att få sådana faller de ur processen. Målet med kreditmodellen är att skydda våra investerare från kreditförluster och våra låntagare från överskuldsättning. Vår modell är konservativ och cirka 10 procent av låneansökningarna vi mottar blir godkända.

Förutsägbara kreditförluster

Lån till kreditvärdiga privatpersoner är ett etablerat tillgångsslag med lång historik. Det som är nytt via Lendify är tillgänglighet och distribution.

Historik

Historik från svenska nischbanker visar att kreditförlusterna för denna typ av lån har legat på låga och jämna nivåer. Under finanskrisen 2008 ökade kreditförlusterna något från cirka 1 procent till 2 procent.

Hög ränta skapar motståndskraft

Den höga räntan på denna typ av lån ger en mycket dämpande effekt i det fall kreditförlusterna skulle komma att öka. Utifrån 2016 års nivåer* skulle kreditförlusterna vara tvungna att öka med sex gånger innan insatt kapital påverkas.

Påminnelseprocess

Betalningsmoralen i Sverige är hög men trots det kan låntagarna bli sena med sina betalningar. Vi påminner alla låntagare som är försenade via brev, sms och telefonsamtal. Om låntagarna inte betalat inom 120 dagar går fordran vidare till inkasso. Läs mer om vår påminnelseprocess

Andrahandsmarknaden

Lendifys Andrahandsmarknad
Genom andrahandsmarknaden skapas en likviditet i tillgångsslaget och investerare på plattformen kan köpa och sälja konton mellan varandra.

Likviditet i investeringen

Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på andrahandsmarknaden. På andrahandsmarknaden sker all handel mellan investerare på plattformen och vi tar inte ut några avgifter varken från köpare eller säljare på andrahandsmarknaden.

Köp och sälj konton

Som investerare kan du köpa ett befintligt konto som ligger uppe till försäljning på plattformen. Tänk på att kontrollera att det konto du tänker köpa passar in i din investeringsstrategi vad gäller exempelvis löptid. När du lägger upp ett konto till försäljning väljer du själv till vilket pris du vill sälja kontot. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital, vilket är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Lendify Rewards

Lendify Rewards är ett unikt lojalitetsprogram utformat för våra låntagare.

Lojalitetsprogram och ekonomiskola

Vår ambition är att vara en positiv kraft som bidrar till att förbättra ekonomin för svenska hushåll. Lendify Rewards är ett poängsystem grundat i gamification.

Vi kommer under våren lansera en digital ekonomiskola tillsammans med utbildningsplattformen Börshajen. Lendify Rewards består av olika poängnivåer som är kopplade till tydliga incitament och ekonomiskolan tillhandahåller de konkreta vertygen för att ta kontroll över sin privatekonomi. När en låntagare sköter sitt lån och ökar sina kunskaper inom privatekonomi belönas låntagaren med förmåner som betalningsfri månad och reducerad ränta. Genom ökad kunskap och lojalitet kan våra redan låga kreditförluster minska ytterligare.
Lendify Rewards

Autoinvestkonto

Sprid din risk i en korg av lån. Välj bara löptid, vi sköter resten åt dig.
Läs mer

Backup tjänster

Extra skydd för investerare via avtal med Lindorff.
Läs mer

Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens.
Läs mer

Kreditförlustfond

Avsedd att täcka upp insatt kapital på Autoinvestkonto.
Läs mer
”Lendifys plattform är enkel! Jag investerar regelbundet i lån med 10 års löptid och får amortering och ränta månadsvis.”
Erika Malmberg, investerare
Senaste från bloggen

Börshajen – Alla ska få möjlighet att bygga en tryggare framtid

Läs mer

Kom igång redan idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera
Ange din e-postadress så hör vi av oss