Lendify Sweden 1 AB

Lendify Sweden 1 AB (publ) har givit ut en obligation som handlas på NGM NDX (ISIN: SE0009973514).

Finansiell kalender

29:e augusti 2018: Delårsrapport för kvartal 2
27:e november 2018: Delårsrapport för kvartal 3
26:e februari 2019: Bokslutskommuniké 2018
Lendify Sweden 1 AB