Lendify Sweden 2 AB

Lendify Sweden 2 AB (publ) har givit ut en obligation som handlas på NGM NDX (ISIN: SE0010831669).

Finansiell kalender

27:e november 2018: Delårsrapport för kvartal 3
26:e februari 2019: Bokslutskommuniké 2018
Lendify Sweden 2 AB