Investerarrelationer

Här kan du läsa om Lendify Group. Du hittar finansiella rapporter, presentationer och press för respektive bolag i menyn.

Bolagsstruktur

Om Lendify

Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån och grundades 2014. Företaget ger ut konsumentlån utan säkerhet med fokus på de mest kreditvärdiga låntagarna. Alla viktiga funktioner finns samlade internt:

• Kreditbedömning
• Avtal
• Betalningar
• Kundservice
• Förinkasso/inkasso
• Compliance, risk och internrevision

Företaget har idag 32 anställda och ett starkt kärnteam med erfarenheter från entreprenörskap, finans och redovisning, kreditbedömning, IT-utveckling och systemarkitektur, digitala produkter, marknadsföring och investment banking. Lendifys IT-system är helt egenutvecklat och helt oberoende av tredjepartsleverantörer. Företaget har en robust corporate governance-struktur på plats.

Kreditbedömning

Lendifys kreditmodell bygger på många års erfarenhet från branschen både i Sverige och internationellt. Syftet med kreditmodellen är att skydda låntagarna från överskuldsättning samt att skydda investerarna från kreditförluster.

För att kunna ta ett lån hos Lendify måste den sökande uppfylla samtliga grundkrav:

• Minst 18 år
• Inga betalningsanmärkningar
• Inget skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
• Årsinkomst minst 180 000 kr
• Inte arbetssökande eller studerande
• Positiv kvar-att-leva-på-kalkyl

Bolagsstyrning och compliance

Vi håller en hög standard när det kommer till bolagsstyrning och väljer enbart att arbeta med välrenommerade rådgivare. Lendify har upprättat en rapporteringsstruktur och en hierarki för policydokument enligt gällande lagar och föreskrifter. Därutöver har Lendify upprättat compliance- och riskkontrollfunktioner samt en internrevisionsfunktion för att stödja och styra organisationen.

Dessa funktioner är för närvarande outsourcade till FCG (compliance- och riskkontroll) och Deloitte (internrevision). Rapporteringsstrukturen visar hur informationen flyter mellan verksamhetsdelar, kontrollfunktioner och styrelsen.

Våra låntagare

Geografisk spridning

Fördelning av inkomster

Ålder

Anställningsförhållanden

Utveckling över tid

Antal ansökta lån per kvartal

Lånestock

Genomsnittlig ränta och löptid på utbetalda lån*

Genomsnittligt utbetalt lånebelopp*

Fördelning risklasser på lånestock

Fördelning riskklasser på utbetalade lån

Investor Relations - Lendify Group