Räntor & avgifter

Kreditklasser & avgifter

Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och att ansöka om ett lån. När du ansöker om ett lån tilldelas du en kreditklass och en räntenivå utifrån vår bedömning av din återbetalningsförmåga. Vi använder oss av fem kreditklasser där kreditklass A representerar högsta kreditvärdighet och F representerar lägsta. Kreditklassen bestämmer den nominella räntan (Tabell 1), som också beror av lånets återbetalningstid. Vi analyserar noggrant alla låneansökningar samt godkänner och publicerar endast de med tillräckligt god kreditvärdighet. Förmedlingsavgiften är en engångsavgift på mellan 0,5% - 5,0% (Tabell 2) av lånebeloppet. Avgiften varierar beroende kreditklass och återbetalningstid och är inkluderad i den effektiva räntan (Tabell 3). Förmedlingsavgiften läggs på det totala lånebeloppet, och betalas sedan av under den ordinarie löptiden på lånet.

Förseningsavgifter

Inkommer betalning för sent utgår en förseningsavgift om SEK 125 (inom kort kommer förseningsavgiften tas bort och ersättas med en påminnelseavgift om SEK 60 samt dröjsmålsränta som uppgår till nominell ränta plus 8%). Överlämnas kravet till inkasso tillkommer en inkassoavgift om SEK 180. Om fakturan trots påminnelse och inkasso inte betalas skickas ärendet vidare till Kronofogden, då tillkommer Kronofogdens avgifter och kostnader och du riskerar även att få en betalningsanmärkning.


Tabell 1 - Nominell ränta

Min A 2,95%
B 3,35%
C 3,95%
D 5,75%
E 7,25%
F 9,55%
Max A 6,00%
B 7,95%
C 8,95%
D 9,55%
E 13,00%
F 17,00%

Tabell 2 - Förmedlingsavgift

Min A 0,50%
B 0,50%
C 0,50%
D 1,00%
E 1,00%
F 1,00%
Max A 0,50%
B 0,50%
C 0,50%
D 5,00%
E 5,00%
F 5,00%

Tabell 3 - Effektiv ränta

Min A 4,04%
B 4,64%
C 5,38%
D 7,55%
E 9,09%
F 11,34%
Max A 6,33%
B 8,42%
C 9,50%
D 11,31%
E 15,28%
F 21,10%