Strukturerad och gedigen påminnelsehantering

Även om Lendify enbart lånar ut till kreditvärdiga låntagare händer det att betalningar blir försenade.

Påminnelseprocess

Lendify jobbar aktivt med att se till att låntagarna betalar varje månad. Beroende på när i månaden vi befinner oss vidtar vi åtgärder i syfte att uppmana försenade låntagare att komma ikapp med sina betalningar. Bilden nedan illustrerar händelseförloppet om en långtagare är sen med sin betalning. Ofta beror en försenad betalning på ett misstag, exempelvis att man glömt lägga in och godkänna fakturan via internetbanken.

Om en låntagare släpar efter med mer än en betalning förklarar vi tydligt konsekvenserna av att inte betala i tid och vad det innebär om lånet sägs upp och skickas till inkasso. Bilden nedan visar statistik på hur många av våra låntagare som betalar i de olika stegen under påminnelseprocessen.

Bilden visar låntagarnas betalningsstatus per december 2017.

Inkasso

Om låntagaren har fyra obetalda avier sägs lånet upp och låntagaren ska då betala av hela skulden eller betala ikapp det som är förfallet. Om betalning inte inkommer skickas ärendet till inkasso.

När inkassobolaget mottar ärendet skickas ett krav till låntagaren. Låntagaren kan, med vårt medgivande, få en avbetalningsplan. För de fall låntagaren inte betalar registreras en ansökan hos Kronofogden vilket kan leda till utmätning av lön eller egendom. I de fall låntagaren saknar utmätningsbara tillgångar läggs fordran på efterbevakning där låntagarens betalningsförmåga kontinuerligt kontrolleras.