Avkastning

Avkastning är ett mått på hur en tillgångs värde har förändrats över tid. Genom att få avkastning på ditt kapital får du ditt kapital att växa.
Öppna konto

Räkna ut din potentiella avkastning*

Välj kontotyp, hur mycket du vill investera, om du vill göra ytterligare månatliga insättningar och om du vill återinvestera återbetalningar.

Tidsperiod
Startbelopp
Månatlig insättning
Total förväntad återbetalning:
+ 0 kr
Beräknad återbetalning inklusive avkastning
Jämförelse noll-ränta
*Beloppet visas efter kreditförluster och avgifter men före skatt. Avkastningen baseras på genomsnittet av samtliga investerares avkastning senaste 12 månaderna per den sista december 2019. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Vad är avkastning?

Avkastning används ofta som term för att uttrycka en investerings lönsamhet och uttrycks i procent. Det finns flera sätt att ange avkastningen och några exempel på dessa är:

- avkastning på investering
- avkastning på investerat kapital
- avkastning på totalt kapital
- avkastning på sysselsatt kapital
- avkastning på eget kapital

Det är viktigt att få avkastning på ditt kapital för att pengarna över tid inte ska tappa i värde. Investerar du inte dina pengar utan endast låter dem sitta på ett bankkonto kommer pengarnas värde successivt att ätas upp av inflationen. När du beräknar din avkastning på en investering i lån hos Lendify är det din avkastning på investerat kapital som du räknar ut.

Hur räknar man ut sin avkastning?

Du räknar ut vilken procentuell avkastning du har haft genom att ta dina ränteintäker delat med ditt investerade kapital.

Ränteintäkt ÷ Investerat kapital = Avkastning

Exempel:
Du investerar 100 000 kr i lån hos Lendify. Efter ett år har du haft ränteintäkter på 6000 kr. För att räkna fram vilken avkastning du har haft tar du:

6000 ÷ 100 000 = 6 %

Du har haft en avkastning på 6 procent.

Hur maximerar jag min avkastning?

Genom att investera dina ränteintäkter i nya lån kan du uppnå den åtråvärda ränta-på-ränta-effekten. Ränta-på-ränta-effekten är inte att underskatta och har beskrivits av Albert Einstein som världens åttonde underverk och den starkaste kraften i universum.
När du investerar i lån hos Lendify kan du välja att automatiskt investera dina återbetalningar (bestående av ränta och amortering) i nya lån för att uppnå en ränta på ränta-på-ränta-effekt och på så vis maximera din avkastning.

Hur påverkar ränta-på-ränta-effekten min avkastning?

Du återinvesterar dina ränteintäkter och amorteringar i nya lån. Efter ett år hade du 106 000 kr investerat och även nästföljande år uppgick din avkastning till 6 procent. Ditt innehav efter år två blir därmed:

106 000 x 1.06 = 112 360 kr

För att räkna ut din avkastning sedan start tar man då den totala avkastningen på 12 360 kr delat med din initiala investering på 100 000 kr.

12 360 ÷ 100 000 = 12.36 %

Du har haft en avkastning sedan start på 12.36 procent.

Lendify
Stockholmsbörsen
Svensk räntefond
*Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Avkastningen för Lendify beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter avgifter) dividerat med deras totala utlåning i slutet av den aktuella månaden.

Vad har investerare på Lendify haft för historisk avkastning?

Det finns alternativ till låga räntor och skakiga aktiemarknader. Lendify gör det möjligt för dig att använda bankernas affärsmodell för att låna ut ditt kapital i en korg av lån till kreditvärdiga låntagare vilket gett en avkastning på cirka sex procent senaste 12 månaderna. Vi erbjuder ett etablerat tillgångsslag med lång historik och förutsägbara kreditförluster, som bankerna tidigare har haft ensamrätt på.

Autoinvestkonto

Sprid din risk i en korg av lån. Välj bara löptid, vi sköter resten åt dig.
Läs mer om Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens.
Läs mer om avkastning och avgifter

Kreditförlustfond

Avsedd att täcka upp insatt kapital på Autoinvestkonto.
Läs mer om kreditförlustfonden

Backup-tjänster

Extra skydd för investerare om vi mot förmodan inte kan driva vår verksamhet vidare.
Läs mer om backup-tjänster

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor? Se alla vanliga frågor och svar.

Kom igång redan idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera
Ange din e-postadress så hör vi av oss