Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens och det finns inga avgifter utöver det som presenteras.

Rörliga räntor

Alla Lendifys räntor är rörliga. En gång per månad görs en jämförelse med tidigare noterad STIBOR*. Om den ackumulerade förändringen i STIBOR uppgår till mer än 0,25 procentenheter, sedan den senaste uppdateringen, ändras räntan på hela den aktiva lånestocken med motsvarande procentsats. Den nominella ränta hos Lendify, dvs den ränta som låntagarna betalar för att låna hos oss, varierar beroende på vilken kreditklass låntagaren har.

Utlåningsränta

Här visas den genomsnittliga utlåningsräntan* genom Autoinvest de senaste 90 dagarna, efter serviceavgift.

Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera över tid. Notera att den angivna utlåningsräntan anges efter avgifter men före kreditförluster.

Autoinvest

5.03%

Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift men före kreditförluster

*Den genomsnittliga utlåningsräntan uppdateras veckovis och uppdaterades senast 2021-11-29.

Kreditklasser

Vi godkänner endast lån till kreditvärdiga låntagare. När en låntagare ansöker om ett lån tilldelas denne en kreditklass utifrån vår bedömning av låntagarens återbetalningsförmåga. Vi använder oss av sex kreditklasser där kreditklass A representerar högsta kreditvärdighet och F representerar lägsta. Vi analyserar noggrant alla låneansökningar samt godkänner och publicerar endast de med tillräckligt god återbetalningsförmåga. I tabellen nedan redovisas den nominella räntan beroende på lånets kreditklass.

Nominell ränta
A B C D E F
Min 2,95% 4,75% 5,20% 6,45% 6,70% 7,10%
Max 10,65% 10,95% 11,25% 12,00% 12,60% 17,00%

Serviceavgift

Lendify debiterar en månatlig serviceavgift som beräknas baserat på den vid var tid utestående balansen på lånet. Serviceavgiften dras av automatiskt innan låntagarens betalning förmedlas till investerare.
Serviceavgiften på nya lån ligger i genomsnitt på cirka 2,5 procent och du kan se hur serviceavgiften varierar mellan de olika kreditklasserna nedan.

Serviceavgift
A B C D E F
Min 1,45% 2,60% 3,10% 2,60% 2,00% 1,40%
Max 2,95% 3,50% 4,00% 3,50% 2,90% 3,60%

Förväntade kreditförluster

De förväntade kreditförlusterna varierar mellan de olika kreditklasserna. Om du väljer att investera genom ett Autoinvestkonto fördelas ditt kapital på lån i de olika kreditklasserna.

Förväntade kreditförluster**(FK)
A B C D E F
0,06% 0,19% 0,36% 0,67% 1,48% 3,98%

*Stockholm Interbank Offered Rate (STIBOR) är en referensränta som visar ett genomsnitt av de räntesatser som ett antal banker - Stiborbanker - verksamma på den svenska penningmarknaden är villiga att låna ut till varandra på utan säkerhet under olika löptider (källa: Svenska Bankföreningen). Vi använder oss av STIBOR med tre månaders löptid.

**FK = SFF * FGF

Sannolikhet för fallissemang (SFF) baseras främst på Upplysningscentralens (UC) bedömning av en persons kreditvärdighet. UC anser att fallissemang har inträffat då en oreglerad skuld inte har betalts inom 60 dagar.

Förlust givet fallissemang (FGF) definierar Lendify som den del av en oreglerad skuld, som inte har betalts inom 60 dagar, som kravprocessen inte lyckas återvinna. Lendify uppskattar att FGF uppgår till 40%.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Vad är minimikraven?

Hur ansöker jag om ett lån?

Vad kan jag låna pengar till?

Hur lång tid innan jag får mitt lån?

Vad är direktutbetalning?

Kan jag lösa mitt lån i förtid?

Hur bedöms min kreditvärdighet?

Vilken ränta får jag när jag lånar?

Vad kostar det att låna pengar?

Kan jag utöka ett befintligt lån?

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Du förtjänar en bättre ränta

Nu revolutionerar vi allt vad lån heter. Och flyttar makten från banken till dig. Resultatet är lägre ränta för dig som lånar och högre avkastning för dig som sparar.