Spara pengar

Använd bankernas affärsmodell och placera ditt kapital i lån till kreditvärdiga låntagare. Få tillbaka pengar varje månad, plus ränta. Tryggt och enkelt.

Räkna ut potentiell avkastningInvesteringshorisont
Startbelopp
Månatlig insättning

Potentiell utveckling

*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista april 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Utveckling av din avkastning

Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista april 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Låg risk och förutsägbara kreditförluster

Att låna ut till kreditvärdiga privatpersoner är ett etablerat tillgångsslag med lång historik.

Historik
Historik från svenska nischbanker visar att kreditförlusterna för denna typ av lån har legat på låga och jämna nivåer. Exempelvis ökade kreditförlusterna endast från cirka 1 procent till 2 procent under finanskrisen 2008.

Hög ränta skapar motståndskraft
Genom att den genomsnittliga räntan är hög dämpas effekten av kreditförluster i det fall kreditförlusterna skulle öka.

Påminnelseprocess
Betalningsmoralen i Sverige är hög men trots det kan låntagarna bli sena med sina betalningar. Vi påminner alla låntagare som är försenade via mail, brev, sms och telefonsamtal. Om låntagarna inte betalat inom 120 dagar går fordran vidare till inkasso. Läs mer om vår påminnelseprocess.

Genomsnittliga kreditförluster hos nischbankerna

Öppna konto

Köp och sälj konton på Andrahandsmarknaden

Om du behöver ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på Andrahandsmarknaden. På så vis skapas en likviditet i tillgångslaget. Omvänt kan du också köpa andra sparares konton här.

Likviditet i investeringen
Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på Andrahandsmarknaden. På Andrahandsmarknaden sker all handel mellan sparare på plattformen och vi tar inte ut några avgifter varken från köpare eller säljare.

Köp och sälj konton
Som sparare kan du köpa ett befintligt konto som ligger uppe till försäljning på plattformen. Tänk på att kontrollera att det konto du tänker köpa passar in i din strategi vad gäller exempelvis löptid och kontotyp. När du lägger upp ett konto till försäljning väljer du själv till vilket pris du vill sälja kontot. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital, vilket är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Mer information

Spara och sprid risken i en korg av lån

På Autoinvest sprids ditt kapital på minst 40 stycken olika lån för att sprida risken (under förutsättning att du sätter in minst SEK 10 000).

Vi sköter hela investeringsförloppet och du kan luta dig tillbaka samtidigt som vi ser till att du får en god riskspridning på kontot. Läs mer om Autoinvest.

Spara och få löpande återbetalningar

Alla lån hos Lendify är annuitetslån, vilket betyder att de återbetalas med ett fast belopp månadsvis för ränta och amortering tillsammans.

Du binder alltså inte hela ditt kapital under hela löptiden utan får ett månatligt kassaflöde med god ränta. Läs mer om varför det är attraktivt att placera pengar i peer to peer-lån i förhållande till andra investeringar här.

Återinvestera för att maximera din avkastning

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att automatiskt återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna.

Pengarna du får tillbaka placeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt. Genom detta kan du maximera din avkastning. Du kan stänga av funktionen när helst du önskar.

Backup-tjänster

För att skydda dig som sparar har vi tecknat långsiktiga avtal som säkrar hanteringen av alla lån – om något mot förmodan skulle hända Lendify som bolag.

Spara och sprid risken i en korg av lån

Spara och få löpande återbetalningar

Återinvestera för att maximera din avkastning

Backup-tjänster

Du förtjänar en bättre ränta

Nu revolutionerar vi allt vad lån heter. Och flyttar makten från banken till dig. Resultatet är lägre ränta för dig som lånar och högre avkastning för dig som sparar.