Lägg till en juridisk person och investera med ditt företag

Här kan du lägga till en juridisk person som du är firmatecknare för. Den juridiska personen kan sedan göra investeringar avskilt från ditt personliga konto.
Första steget är att ange organisationsnumret så att vi kan ta en företags-UC.

Organisationsnummer

Notera att yrkesmässig kreditgivning till konsumenter kräver tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter. Kravet på yrkesmässigheten bedöms utifrån t.ex. antalet transaktioner, verksamhetens varaktighet och med ledning av de belopp som kreditgivningen avser. Även företag som huvudsakligen driver annan verksamhet kan dock anses driva tillståndspliktig verksamhet med konsumentkrediter trots att den i det enskilda företagets fall är av mindre omfattning i relation till företagets totala verksamhet. För vägledning avseende tillståndsfrågor vänligen kontakta Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, telefon 08-408 980 00 alternativt din juridiska rådgivare.