Deklaration

Information om hur du deklarerar
vinster och förluster.

Ränteintäkter

Vi drar automatiskt 30 procent preliminärskatt på dina ränteintäkter och rapporterar in dessa till Skatteverket, under förutsättning att du är skattskyldig i Sverige. När det är dags att deklarera finns ränteintäkter och dragen skatt förtryckt på deklarationen.

Vinst och förlust på Andrahandsmarknaden

Vinster och förluster kan uppstå vid försäljning via andrahandsmarknaden och beskattas i inkomstslaget kapital.

Kapitalförlust uppstår exempelvis om du säljer dina fordringar till ett pris som understiger summan av de återstående amorteringarna i kontot. På samma vis uppstår en kapitalvinst om amorteringarna för de fordringar du förvärvat överstiger det pris du köpt fordringarna för.

För privatpersoner beskattas kapitalvinster med 30% och kapitalförluster är avdragsgilla till 70 %. Vinster och förluster redovisas på blanketten K4, avsnitt D och kan självklart kvittas mot varandra. Vi skickar under januari månad ett årsbesked som redovisar erhållen ränta, avdragen skatt, samt eventuella vinster eller förluster vid handel på andrahandsmarknaden.

Exempel på transaktioner på andrahandmarknaden

Scenario 1. Konto med utestående kapital på 1000 kr säljs för 950 kr (95%)
Säljare: Förlusten tas upp försäljningsåret.

Köpare: Vinsten tas upp det år amorteringen överstiger köpeskillingen för ett enskilt lån. Det innebär att vid köp av ett konto kan vinst uppstå flera år, beroende på när lånen återbetalats. Du som investerare rapporterar din vinst på kontonivå. Köpeskillingen för de lån som genererat vinst anges som omkostnadsbelopp och det belopp som återbetalats i amortering anges som Återbetalt belopp. En vinst för ett och samma lån kan uppstå under flera beskattningsår.

Scenario 2. Konto med utestående kapital på 1000 kr säljs för 1020 kr (102 %)
Säljare: Vinsten tas upp försäljningsåret.

Köpare: Förlusten tas upp när ett lån är avslutat/till fullo återbetalt, det är först då man vet vad den slutgiltiga förlusten blir.

Vanliga frågor & svar

Inte hittat svar på din fråga? Se den kompletta listan med våra vanliga frågor och svar.