Hur investerar man hos Lendify?

När du investerar hos Lendify finns det två olika alternativ för hur du kan investera. Antingen investerar du pengarna manuellt eller så väljer du att investera genom vår automatiskt tjänst där vi fördelar pengarna till en korg av lån. Du väljer tidshorisont, vi sköter resten.

Investera manuellt

När du investerar hos Lendify kan du välja att själv sköta hela investeringsförloppet. Du väljer då precis vilka lån du vill investera i och hur mycket du vill investera i respektive lån. Efterfrågan på att investera hos Lendify är hög vilket gör att lån snabbt blir fullfinansierade när de publiceras på plattformen. Av den anledningen kan du som investerar manuellt välja att få ett mail varje gång eller nytt lån publiceras på plattformen.

Investera automatiskt

Om du inte själv vill sköta investeringsförloppet kan du välja att göra som 90 procent att våra investerare och låta oss sköta investeringsförloppet. Det uppnås genom att använda vår automatiska investeringstjänst Autoinvest. Det är viktigt att du sprider ditt kapital i många olika lån för att få en god riskspridning. Även om vi uteslutande vänder oss till kreditvärdiga låntagare är vissa förseningar och kreditförluster att vänta, men effekten av dessa kan minskas genom att du sprider ut dina investeringar i flera olika lån. Genom att använda dig av ett av våra Autoinvestkonton sköter vi riskspridningen åt dig.

Tidshorisont

Det finns två olika alternativ om du väljer vår automatiska investeringstjänst som avgör tidshorisonten. Du väljer antingen antingen Autoinvest Kort, som investerar i lån med en maximal löptid på 5 år, eller Autoinvest Lång, som investerar i lån med en maximal löptid på 15 år.

Du får månatligen återbetalningar (amortering och ränta) från dina låntagare då samtliga lån är annuitetslån. Det innebära att ditt investerade kapital inte är låst under hela löptiden utan du kan varje månad välja att ta ut det återbetalda beloppet eller att återinvestera det för att få en ränta-på-ränta-effekt. Det innebär att om du väljer att inte återinvestera dina återbetalningar kommer ungefär hälften av det investerade kapitalet att vara återbetalt efter halva tiden. Det finns även möjlighet att sälja ditt konto på vår andrahandsmarknad om du vill komma ur din investering i förtid.

Utlåningsränta

Våra Autoinvestkonton har varierande utlåningsränta per år beroende på om du väljer Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Nedan visas den genomsnittliga utlåningsräntan* de senaste 90 dagarna, efter serviceavgift, fördelat på Autoinvest Lång och Autoinvest Kort.

Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera över tid.

Autoinvest Lång
5,81%
Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift
Autoinvest Kort
4,24%
Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift

*Den genomsnittliga utlåningsräntan uppdateras veckovis och uppdaterades senast 20200113.

Riskspridning och kreditförluster

Hur många lån dina pengar fördelas på vid automatisk investering beror på hur mycket du placerar på kontot. Du kan se hur många lån du får i kontot beroende på hur mycket du placerar på kontot i tabellen här intill.

Genom att investera genom något av våra Autoinvestkonton täcks du av vår kreditförlustfond. Kreditförlustfonden täcker löpande upp ditt insatta kapital vid uteblivna betalningar. Läs mer om kreditförlustfonden.

De genomsnittliga kreditförlusterna hos Lendify ligger på ungefär 1,5 procent. Notera att den angivna utlåningsräntan ovan anges efter avgifter men före kreditförluster.

Återinvestering

Om du väljer vår automatiska investeringstjänst kan du även välja att automatiskt investera dina återbetalningar i nya lån för att på så sätt maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för din investering. Det går givetvis att stänga av återinvesteringen när som helst. Månatliga betalningar ligger i så fall kvar på kontot som likvida medel som när som helst kan tas ut.

Jag vill investera

Vanliga frågor & svar

Inte hittat svar på din fråga? Se den kompletta listan med våra vanliga frågor och svar.