Hur sparar man hos Lendify?

Du har två olika alternativ för hur du kan spara pengar hos Lendify.

Hur sparar man hos Lendify?

När du sparar hos Lendify finns det två olika alternativ för hur du kan placera dina pengar. Antingen investerar du pengarna manuellt eller så väljer du att spara genom vår automatiska tjänst där vi fördelar pengarna till en korg av lån. Du väljer tidshorisont, vi sköter resten.

Löptiden på lånen på plattformen varierar mellan 1 till 15 år. Alla lån är annuitetslån, vilket innebär att de återbetalas varje månad med ränta och amortering.

Manuell investering

Vid manuell investering väljer du precis vilka lån du vill investera i och hur mycket du vill investera i respektive lån. Efterfrågan på att investera hos Lendify är hög vilket gör att lån snabbt blir fullfinansierade när de publiceras på plattformen. Av den anledningen kan du som investerar manuellt välja att få ett mail varje gång ett nytt lån publiceras på plattformen.

För att investera manuellt skapar du ett konto hos Lendify och klickar på "Investera" i inloggat läge. Därefter klickar du på "Manuell invest" och kan välja och vraka mellan lånen som finns tillgängliga. Hur mycket du vill investera i respektive lån är upp till dig.

Spara automatiskt (Autoinvest)

Vi har en automatisk tjänst som kallas för Autoinvest. På Autoinvest väljer du din tidshorisont och placerar pengar på kontot. Resten sköter vi. Du väljer mellan Autoinvest Lång och Autoinvest Kort.

Autoinvest Lång har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka 4 år och Autoinvest Kort en genomsnittlig återbetalningstid på cirka 3 år. Den maximala löptiden på de underliggande lån som Autoinvest Lång investerar i är 15 år, respektive 5 år för Autoinvest Kort. Anledningen till att den genomsnittliga återbetalningstiden och den maximala löptiden på underliggande lån skiljer sig åt är att samtliga lån är annuitetslån som återbetalas månatligen med ränta och amortering och många låntagare väljer att betala tillbaka högre månatliga belopp än vad som krävs enligt betalplanen.

Den genomsnittliga återbetalningstiden skiljer sig alltså marginellt mellan produkterna, men du får en högre genomsnittsränta på Autoinvest Lång.

När du väljer vår automatiska tjänst kan du även välja att automatiskt placera dina återbetalningar i nya lån för att maximera din avkastning och skapa en ränta-på-ränta effekt för ditt sparande. Det går givetvis att stänga av återinvesteringen när som helst. Månatliga betalningar ligger i så fall kvar på kontot som likvida medel som när som helst kan tas ut. Det finns även möjlighet att sälja ditt konto på vår andrahandsmarknad om du vill komma ur din placering i förtid.

Utlåningsränta

Våra Autoinvestkonton har varierande utlåningsränta per år beroende på om du väljer Autoinvest Kort eller Autoinvest Lång. Nedan visas den genomsnittliga utlåningsräntan* de senaste 90 dagarna, efter serviceavgift, fördelat på Autoinvest Lång och Autoinvest Kort.

Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera över tid.

Autoinvest Lång

4.88%

Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift men före kreditförluster

Autoinvest Kort

3.83%

Genomsnittlig utlåningsränta senaste 90 dagarna efter serviceavgift men före kreditförluster

*Den genomsnittliga utlåningsräntan uppdateras veckovis och uppdaterades senast 2021-09-13.

Riskspridning

Hur många lån dina pengar fördelas på vid automatisk placering beror på hur mycket du placerar på kontot.

10 000 kr fördelas på minst 40 lån

50 000 kr fördelas på minst 50 lån

100 000 kr fördelas på minst 60 lån

1 000 000 kr fördelas på minst 125 lån

Kreditförluster och kreditförlustfonden

Om du väljer att spara genom något av våra Autoinvestkonton täcks du av vår kreditförlustfond. Kreditförlustfonden täcker löpande upp ditt insatta kapital vid uteblivna betalningar. Notera att det i första hand är ränteintäkter från övriga lån som täcker upp en eventuell utebliven betalning. Läs mer om kreditförlustfonden.

Notera att den angivna utlåningsräntan ovan anges efter avgifter men före kreditförluster.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Kan man ha ett månadssparande hos Lendify?

Kan jag investera som företag?

Vad händer med mitt sparande om ni går i konkurs?

Kan jag kvitta mina ränteintäkter?

Kostar det något att sälja/köpa ett konto på andrahandsmarknaden?

Hur bedömer ni låntagarnas kreditvärdighet?

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Kom igång idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.