Välj längsta löptid för lån

Här väljer du vilken längsta löptid du vill ha på de lån dina pengar investeras i, mer information? Du kan ändra ditt val senare.

Längsta löptid: 15 år
Förväntad årlig avkastning efter avgifter
6,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta
Längsta löptid: 5 år
Förväntad årlig avkastning efter avgifter
4,0%
återbetalas månatligen med amortering och ränta

Manuell investering


* Förväntad avkastningen beräknas efter förväntade kreditförluster och avgifter men före skatt. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Långivare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.