Investera pengar

Investera pengar hos Lendify och bli din egen bank. Våra investerare har haft en historisk avkastning på cirka sex procent efter avgifter och kreditförluster.*
Investera pengar

Investera pengar i marknadsplatslån:

  • Enkel tillgång till etablerat tillgångsslag där bankerna tidigare haft oligopol
  • Bra diversifiering för din portfölj - avkastningen är okorrelerad med börsen
  • Löpande kassaflöde genom månatliga betalningar från låntagarna
  • Förutsägbara kreditförluster
Investera pengar

Investera pengar och sprid risken i en korg av lån

Investera pengar genom att använda vår Autoinvestfunktion. Ditt kapital fördelas på minst 40 stycken lån om du placerar 10 000 kr eller mer. Desto högre kapital du investerar, desto fler lån fördelas kapitalet på. I och med att vi uteslutande vänder oss till kreditvärdiga låntagare hålls risken på en låg nivå. Genom att fördela ditt kapital på flera låntagare har du inte heller lika stor exponering mot varje enskild låntagare om något enskilt lån skulle bli en kreditförlust.

Läs mer om våra Autoinvestkonton.

Hur fungerar det i praktiken?

1
Skapa ett konto:
du identifierar dig enkelt med Bank-ID
2
För över de pengar du vill investera
3
Välj om du vill investera manuellt eller via autoinvest
4
Få amortering och ränta månadsvis från dina låntagare

Lendify - en marknadsplats för lån

  • Matchar digitalt investerare som söker avkastning med kreditvärdiga privatpersoner som vill låna.
  • Tillstånd från Finansinspektionen.
  • Backup-tjänster från Lowell (fd. Lindorff) för att skydda investerarna.
  • Möjlighet att köpa och sälja konton på andrahandsmarknaden.
  • Några av Sveriges främsta entreprenörer som ägare.
  • Mer information om Lendify och om att investera
Investera pengar

*Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning

Jag vill veta mer om marknadsplatslån och Lendify