Investera pengar

Investera pengar hos Lendify och bli din egen bank. Genom att investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet bankerna får du månadsvis återbetalningar bestående av ränta och amortering.
Öppna konto

Räkna ut din potentiella avkastning* på Autoinvestkonto

Välj kontotyp, hur mycket du vill investera, om du vill göra ytterligare månatliga insättningar och om du vill återinvestera återbetalningar.

Tidsperiod
Startbelopp
Månatlig insättning
Total förväntad återbetalning:
+ 0 kr
Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beloppet visas efter kreditförluster och avgifter men före skatt. Avkastningen baseras på genomsnittet av samtliga investerares avkastning senaste 12 månaderna per den sista november 2019. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Investera pengar säkert

När du investerar hos Lendify kan du välja att investera automatiskt genom vår funktion Autoinvest. På våra Autoinvestkonton sprids ditt investerade kapital på minst 40 stycken olika lån (givet att du investerar minst 10 000 kr) för att sprida risken. Du väljer om du vill investera på kort eller lång sikt och resten sköter vi. Läs mer om Autoinvestkonto.

Investera och få löpande återbetalningar

När du investerar hos Lendify får du månadsvis återbetalningar bestående av ränta och amortering. Det innebär att du inte binder hela ditt kapital under hela löptiden utan får ett månatligt kassaflöde. Läs mer om varför det är attraktivt att placera pengar i peer to peer-lån i förhållande till andra investeringar här.

Investera pengar på bästa sätt

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att per automatik investera dina återbetalningar i nya lån. Pengarna du får tillbaka investeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt. Genom detta kan du maximera din avkastning. Funktionaliteten kan stängas av när du vill.

Strukturerad kreditbedömning

Lendifys genomsnittliga låntagare
Kreditbedömningsprocessen är hjärtat av vår verksamhet och vi godkänner endast lån till kreditvärdiga privatpersoner.

Lendifys genomsnittliga låntagare

Eftersom vi har konsumenter på båda sidorna av vår affärsmodell så sätter det extra höga krav på att vi gör en gedigen kreditbedömning. Vi skyddar våra investerare från kreditförluster och våra låntagare från överskuldsättning. I kreditbedömningen genomlyser vi låntagarnas ekonomiska situation noggrant. Vi hämtar in uppgifter om intäkter och utgifter och upprättar en Kvar-Att-Leva-På kalkyl, tar kreditupplysning från UC och inhämtar i många fall elektroniska bankkontoutdrag för att stämma av att lämnade uppgifter stämmer samt för att kontrollera hur det finansiella mönstret ser ut hos den sökande. Om låntagaren har betalningsanmärkningar eller visar tendenser till att få sådana faller de ur processen. Vår modell är konservativ och cirka 10 procent av låneansökningarna vi mottar blir godkända.

Förutsägbart tack vare historik

Lån till kreditvärdiga privatpersoner är ett etablerat tillgångsslag som tidigare varit förbehållet bankerna. Genom Lendify tillgängliggörs tillgångsslaget även för privatpersoner och företag.

Historik

Historik från svenska nischbanker visar att kreditförlusterna för denna typ av lån har legat på låga och jämna nivåer. Under finanskrisen 2008 ökade kreditförlusterna något från cirka 1 procent till 2 procent.

Motståndskraft genom hög ränta

Den höga räntan på denna typ av lån ger en mycket dämpande effekt i det fall kreditförlusterna skulle komma att öka.

Påminnelseprocess

Betalningsmoralen i Sverige är hög men trots det händer det att betalningar inkommer sent. Vi påminner alla låntagare som är försenade via brev, sms och telefonsamtal. Om låntagarna inte betalat inom 120 dagar går fordran vidare till inkasso. Läs mer om vår påminnelseprocess.

Lendifys andrahandsmarknad

Lendifys Andrahandsmarknad
På andrahandsmarknaden kan investerare på plattformen köpa och sälja konton mellan varandra, vilket ger en likviditet i investeringen.

Likviditet i investeringen

Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på andrahandsmarknaden. Vi tar inte ut några avgifter varken från köpare eller säljare på andrahandsmarknaden.

Köp och sälj konton

Som investerare kan du köpa ett befintligt konto som ligger uppe till försäljning på plattformen. Tänk på att kontrollera att det konto du tänker köpa passar in i din investeringsstrategi vad gäller exempelvis löptid. När du lägger upp ett konto till försäljning väljer du själv till vilket pris du vill sälja kontot. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital, vilket är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Mer information om andrahandsmarknaden.

Autoinvestkonto

Sprid din risk i en korg av lån. Välj bara löptid, vi sköter resten åt dig.
Läs mer om Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens.
Läs mer om avkastning och avgifter

Kreditförlustfond

Avsedd att täcka upp insatt kapital på Autoinvestkonto.
Läs mer om kreditförlustfonden

Backup-tjänster

Extra skydd för investerare om vi mot förmodan inte kan driva vår verksamhet vidare.
Läs mer om backup-tjänster
"Lendify fyller ett tomrum som investeringsform, det här är ett tillgångsslag som tidigare saknats i nästan alla portföljer."
Johan & John, Börspodden, investerare hos Lendify
Senaste från bloggen

Topp 10 svenska ekonomibloggar!

Läs mer

Kom igång redan idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera
Ange din e-postadress så hör vi av oss