Investera

Investera hos Lendify och bli din egen bank. Tillgångsslaget lån har tidigare varit förbehållet bankerna men det har genom teknikens utveckling nu blivit möjligt för privatpersoner att använda bankernas modell och få ränteintäkter varje månad.
Öppna konto

Räkna ut din potentiella avkastning* på Autoinvestkonto

Välj kontotyp, hur mycket du vill investera, om du vill göra ytterligare månatliga insättningar och om du vill återinvestera återbetalningar.

Tidsperiod
Startbelopp
Månatlig insättning
Total förväntad återbetalning:
+ 0 kr
Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beloppet visas efter kreditförluster och avgifter men före skatt. Avkastningen baseras på genomsnittet av samtliga investerares avkastning senaste 12 månaderna per den sista december 2019. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Investera och sprid risken i en korg av lån

Med våra Autoinvestkonton sprids ditt investerade kapital på minst 40 stycken olika lån för att sprida risken (under förutsättning att du investerar minst 10 000 kr). Välj kontotyp mellan Autoinvest Kort och Autoinvest Lång och hur mycket du vill investera, resten sköts automatiskt. Läs mer om Autoinvestkonto.

Investera och få löpande återbetalningar

Alla lån hos Lendify är annuitetslån, vilket betyder att de återbetalas med ett fast belopp månadsvis för ränta och amortering tillsammans. Du binder alltså inte hela ditt kapital under hela löptiden utan får ett månatligt kassaflöde med god ränta. Läs mer om varför det är attraktivt att placera pengar i peer to peer-lån i förhållande till andra investeringar här.

Återinvestera för att maximera din avkastning

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att automatiskt återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna. Pengarna du får tillbaka investeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt. Genom detta kan du maximera din avkastning. Du kan stänga av funktionen när helst du önskar.

Hur går man tillväga för att investera i lån?

1
Skapa ett konto enkelt med BankID
2
Gör en insättning till ditt konto
3
Välj hur du vill spara - automatiskt eller manuellt
4
Få ett månatligt kassaflöde bestående av ränta och amortering

En gedigen kreditbedömning

Den genomsnittliga låntagaren hos Lendify
God kreditbedömning är hjärtat i Lendifys verksamhet och vi låter endast kreditvärdiga personer låna pengar via vår plattform.

Våra låntagare

På bilden intill ser du vår genomsnittliga låntagare. Vi genomlyser låntagarens ekonomiska situation noggrant. Vi får information från UC och gör Kvar-Att-Leva-På kalkyler där vi inhämtar uppgifter om intäkter och utgifter för den enskilde sökande och för hela hushållet. Om låntagaren har betalningsanmärkningar eller visar risk för att få sådana faller de ur processen. I många fall inhämtar vi också elektroniska kontoutdrag för att styrka de uppgifter låntagaren lämnat, men även för att fånga upp riskbeteenden och skulder som ännu inte rapporterats till UC. Målet med kreditmodellen är att skydda våra investerare från kreditförluster och våra låntagare från överskuldsättning. Vår modell är konservativ och cirka 10 procent av låneansökningarna vi mottar blir godkända.

Förutsägbara kreditförluster

Lån till kreditvärdiga privatpersoner är ett etablerat tillgångsslag med lång historik. Det som är nytt via Lendify är tillgänglighet och distribution.

Historik

Historik från svenska nischbanker visar att kreditförlusterna för denna typ av lån har legat på låga och jämna nivåer. Under finanskrisen 2008 ökade kreditförlusterna något från cirka 1 procent till 2 procent.

Hög ränta skapar motståndskraft

Den höga räntan på denna typ av lån ger en mycket dämpande effekt i det fall kreditförlusterna skulle komma att öka.

Påminnelseprocess

Betalningsmoralen i Sverige är hög men trots det kan låntagarna bli sena med sina betalningar. Vi påminner alla låntagare som är försenade via brev, sms och telefonsamtal. Om låntagarna inte betalat inom 120 dagar går fordran vidare till inkasso. Läs mer om vår påminnelseprocess

Andrahandsmarknaden

Lendifys Andrahandsmarknad
Genom andrahandsmarknaden skapas en likviditet i tillgångsslaget och investerare på plattformen kan köpa och sälja konton mellan varandra.

Likviditet i investeringen

Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på andrahandsmarknaden. På andrahandsmarknaden sker all handel mellan investerare på plattformen och vi tar inte ut några avgifter varken från köpare eller säljare på andrahandsmarknaden. Att du kan sälja ditt konto och ta ut pengarna i förtid gör att det även går att placera pengar kortsiktigt hos Lendify.

Köp och sälj konton

Som investerare kan du köpa ett befintligt konto som ligger uppe till försäljning på plattformen. Tänk på att kontrollera att det konto du tänker köpa passar in i din investeringsstrategi vad gäller exempelvis löptid. När du lägger upp ett konto till försäljning väljer du själv till vilket pris du vill sälja kontot. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital, vilket är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Mer information om andrahandsmarknaden.

Lendify Rewards

Lendify Rewards är ett unikt lojalitetsprogram utformat för våra låntagare.

Lojalitetsprogram och ekonomiskola

Vår ambition är att vara en positiv kraft som bidrar till att förbättra ekonomin för svenska hushåll. Lendify Rewards är ett poängsystem grundat i gamification.

Vi har en digital ekonomiskola tillsammans med utbildningsplattformen Börshajen. Lendify Rewards och ekonomiskolan består av olika poängnivåer som är kopplade till tydliga incitament och ekonomiskolan tillhandahåller de konkreta vertygen för att ta kontroll över sin privatekonomi. När en låntagare sköter sitt lån och ökar sina kunskaper inom privatekonomi belönas låntagaren med förmåner som reducerad ränta. Genom ökad kunskap och lojalitet kan våra redan låga kreditförluster minska ytterligare.
Lendify Rewards

Autoinvestkonto

Sprid din risk i en korg av lån. Välj bara löptid, vi sköter resten åt dig.
Läs mer om Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens.
Läs mer om avkastning och avgifter

Kreditförlustfond

Avsedd att täcka upp insatt kapital på Autoinvestkonto.
Läs mer om kreditförlustfonden

Backup-tjänster

Extra skydd för investerare om vi mot förmodan inte kan driva vår verksamhet vidare.
Läs mer om backup-tjänster

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor? Se alla vanliga frågor och svar.

"Lendify fyller ett tomrum som investeringsform, det här är ett tillgångsslag som tidigare saknats i nästan alla portföljer."
Johan & John, Börspodden, investerare hos Lendify

Kom igång redan idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera
Ange din e-postadress så hör vi av oss