Investera

Använd bankernas affärsmodell och investera genom att låna ut ditt kapital till kreditvärdiga låntagare. Få tillbaka pengar varje månad, plus ränta. Tryggt och enkelt.

Räkna ut potentiell avkastningInvesteringshorisont
Startbelopp
Månatlig insättning

Potentiell utveckling

*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Utveckling av din avkastning

Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Vi lånar bara ut till kreditvärdiga personer

Vi gör en gedigen kreditbedömning av alla som vill låna pengar via vår plattform. Detta för att du ska kunna känna dig trygg i att kapitalet du placerar, plus ränta, betalas tillbaka i tid.

Genomsnittet för våra låntagare

340 000
Årsinkomst

39
Ålder

60%
Äger sitt boende

Samla lån
Huvudsyfte

Våra låntagare

Informationen intill visar vår genomsnittliga låntagare. Vi kontrollerar alla låntagares ekonomiska situation noggrant. Vi inhämtar information från UC och gör Kvar-Att-Leva-På kalkyler där vi inhämtar uppgifter om intäkter och utgifter för den enskilde sökande och för hela hushållet. I många fall inhämtar vi också elektroniska kontoutdrag för att styrka de uppgifter låntagaren lämnat, men även för att fånga upp riskbeteenden och skulder som ännu inte rapporterats till UC.

Vi har en konservativ kreditmodell och målet med kreditmodellen är att skydda våra investerare från kreditförluster och våra låntagare från överskuldsättning.

Låg risk och förutsägbara kreditförluster

Att låna ut till kreditvärdiga privatpersoner är ett etablerat tillgångsslag med lång historik. Kreditförlusterna för denna typ av lån har under många år legat på låga och jämna nivåer.

Historik
Historik från svenska nischbanker visar att kreditförlusterna för denna typ av lån har legat på låga och jämna nivåer. Exempelvis ökade kreditförlusterna endast från cirka 1 procent till 2 procent under finanskrisen 2008.

Hög ränta skapar motståndskraft
Genom att den genomsnittliga räntan är hög dämpas effekten av kreditförluster i det fall kreditförlusterna skulle öka.

Påminnelseprocess
Betalningsmoralen i Sverige är hög men trots det kan låntagarna bli sena med sina betalningar. Vi påminner alla låntagare som är försenade via mail, brev, sms och telefonsamtal. Om låntagarna inte betalat inom 120 dagar går fordran vidare till inkasso. Läs mer om vår påminnelseprocess.

Genomsnittliga kreditförluster

Öppna konto

Köp och sälj konton på Andrahandsmarknaden

Om du behöver ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på Andrahandsmarknaden. På så vis skapas en likviditet i tillgångslaget. Omvänt kan du också köpa andra investerares konton här.

Likviditet I investeringen
Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på Andrahandsmarknaden. På Andrahandsmarknaden sker all handel mellan investerare på plattformen och vi tar inte ut några avgifter varken från köpare eller säljare.

Köp och sälj konton
Som investerare kan du köpa ett befintligt konto som ligger uppe till försäljning på plattformen. Tänk på att kontrollera att det konto du tänker köpa passar in i din strategi vad gäller exempelvis löptid och kontotyp. När du lägger upp ett konto till försäljning väljer du själv till vilket pris du vill sälja kontot. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital, vilket är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Investera och sprid risken i en korg av lån

Investera och sprid risken i en korg av lån

Med våra Autoinvestkonton sprids ditt investerade kapital på minst 40 stycken olika lån för att sprida risken (under förutsättning att du investerar minst SEK 10 000).

Vi sköter hela investeringsförloppet och du kan luta dig tillbaka. Läs mer om Autoinvestkonto.

Investera och få löpande återbetalningar

Alla lån hos Lendify är annuitetslån, vilket betyder att de återbetalas med ett fast belopp månadsvis för ränta och amortering tillsammans.

Du binder alltså inte hela ditt kapital under hela löptiden utan får ett månatligt kassaflöde med god ränta. Läs mer om varför det är attraktivt att placera pengar i peer to peer-lån i förhållande till andra investeringar här.

Återinvestera för att maximera din avkastning

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att automatiskt återinvestera dina månatliga återbetalningar från låntagarna.

Pengarna du får tillbaka investeras då i nya lån och skapar en ränta-på-ränta effekt. Genom detta kan du maximera din avkastning. Du kan stänga av funktionen när helst du önskar.

Lojalitetsprogram och ekonomiskola

Vår ambition är att vara en positiv kraft som bidrar till att förbättra ekonomin för svenska hushåll.

Lendify Rewards är ett poängsystem grundat i gamification.

Vi har en digital ekonomiskola tillsammans med utbildningsplattformen Börshajen. Lendify Rewards och ekonomiskolan består av olika poängnivåer som är kopplade till tydliga incitament och ekonomiskolan tillhandahåller de konkreta vertygen för att ta kontroll över sin privatekonomi. När en låntagare sköter sitt lån och ökar sina kunskaper inom privatekonomi belönas låntagaren med förmåner som reducerad ränta. Genom ökad kunskap och lojalitet kan våra redan låga kreditförluster minska ytterligare.

Investera och sprid risken i en korg av lån

Investera och få löpande återbetalningar

Återinvestera för att maximera din avkastning

Backup-tjänster

Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Kreditförlustfond

Backup-tjänster

Du förtjänar en bättre ränta

Nu revolutionerar vi allt vad lån heter. Och flyttar makten från banken till dig. Resultatet är lägre ränta för dig som lånar och högre avkastning för dig som sparar.