Varför ska man investera i lån?

Att investera i lån till kreditvärdiga låntagare skapar ett stabilt månatligt kassaflöde.
Jag vill investera

Nu har du chansen att också använda dig av bankernas stabila affärsmodell!

Under 2018 hade de fyra storbankerna samt elva nischbanker* på den svenska marknaden totala intäkter på 335 miljarder kronor, varav 225 miljarder kronor var ränteintäkter. Det innebär alltså att 67 procent av bankernas intäkter härstammar från räntor.

Tack vare Lendify får du chansen att använda samma affärsmodell som de traditionella bankerna tidigare har haft ensamrätt på och ta del av vinsten. Genom att investera i lån blir du din egen bank!

En stabilare portfölj

Det kommer flera fördelar med att investera i lån till kreditvärdiga låntagare:

• Stabilitet tack vare relativt låg risk jämfört med traditionella tillgångsslag såsom aktier och fonder
• Återbetalningar månadsvis bestående av ränta och amortering

Grafen visar två exempelportföljer, där portföljen utan Lendify innehåller 60% aktieindex samt 40% ränteindex. Portföljen med Lendify inkluderat innehåller 35% aktieindex, 35% ränteindex samt 30% investeringar i Lendify. Grafen visar att portföljen med Lendify ger en stabilare avkastning över tid. Denna stabilitet härstammar just från de månatliga inbetalningarna som sker från låntagarna kontinuerligt, till en relativt låg risk sett till kreditförluster.

Jag vill investera

Avkastningen hos Lendify beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Avkastningen för Lendify beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter avgifter) dividerat med deras genomsnittliga utlånade kapital. Avkastning som utgörs innan 2014-09-01 för ”Portfölj med Lendify” är projektioner baserade på den faktiska avkastningen för alla konton på Lendify för perioden 2014-09-01 – 2019-04-30. Notera att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

Avkastning och risk

Något som är önskvärt när man ser till investeringar är att maximera sin avkastning och minimera risken. För de traditionella tillgångsslagen har risk och avkastning gått hand i hand till stor del. Det har alltså inneburit att hög avkastning ofta har varit kopplat till hög risk.

Ett tillgångsslag som peer to peer-lån skapar helt nya förutsättningar för vilken avkastning man kan få i förhållande till den risk man tar. Nedanstående illustration visar hur olika typer av investeringsslag skiljer sig åt, och där mycket avkastning till liten risk är att föredra för dig som investerare.

Läs om hur vi kalkylerar avkastning och risk här.

Jag vill investera