Kreditförlustfonden

Ett ytterligare skydd för dig som investerar i lån hos Lendify genom Autoinvestkonton

Hur fungerar kreditförlustfonden?

Trots att Lendify enbart låter kreditvärdiga privatpersoner låna via plattformen förväntas en viss grad av kreditförluster och ett visst ojämnt kassaflöde för investerarna på grund av försenade betalningar. Kreditförlusterna ligger i dagsläget på cirka 1.5 procent, vilket är i linje med nischbanker i Sverige. Kreditförlustfonden används främst för att jämna ut de månatliga betalningarna till investerarna vid försenade betalningar samt att täcka eventuella kreditförluster.

Kreditförlustfonden täcker det nominella beloppet i varje Autoinvestkonto om de samlade ränteintäkterna från övriga lån inte täcker det nominella beloppet. För detta gör kreditförlustfonden varje månad en avstämning mot respektive Autoinvestkonto och eventuell ersättning utgår månadsvis.

Hur fungerar det rent praktiskt?

Vi tar ett exempel där du en månad ska du få tillbaka 100 kr i amortering och 10 kr i ränta från de lån du investerat i.

Låt säga att det på grund av försening endast inkommer 90 kr i amortering och 5 kr i ränta, vilket innebär att du totalt endast återfått 95 kr till ditt konto. Kreditförlustfonden täcker då upp mellanskillnaden mellan det du skulle fått i amortering enligt plan och det faktiskt återbetalda beloppet, i detta fall 5 kr.

När låntagarna väl betalar in det förfallna beloppet återgår ersättningen till kreditförlusfonden. Kreditförlustfonden ger dig som investerare ett skydd för ditt investerade kapital.

Hur stor är kreditförlustfonden?

Kreditförlustfonden ska vid varje tidpunkt vara minst 0,1 procent av totalt utlånat kapital.

Ytterligare information

På kapital som har investerats i autoinvestkonton fr.o.m. 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden endast upp återbetalning av nominellt kapital från låntagarna, inte ränta. Det innebär att du som investerare riskerar utebliven ränteutbetalning, även om kreditförlustfonden täcker upp så att du får tillbaka kontots nominella belopp. På kapital som investerats i Autoinvestkonton före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp utebliven ränta. För kapital som har investerats i lån före 2016-03-01 täcker kreditförlustfonden även upp kreditförluster vid manuella investeringar.

Lendify garanterar inte att medel kan eller kommer att överföras från kreditförlustfonden i det fall en låntagare inte inkommer med återbetalningsbelopp inom angiven tid, och en tidigare överföring från kreditförlustfonden ska inte ses som ett åtagande eller skyldighet från Lendifys sida att göra ytterligare sådana överföringar för att förhindra att investerare drabbas av kreditförluster. Observerera att kreditförlustfonden inte motsvarar den statliga insättningsgarantin.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Kan man ha ett månadssparande hos Lendify?

Kan jag investera som företag?

Vad händer med mitt sparande om ni går i konkurs?

Får jag göra skatteavdrag?

Kostar det något att sälja/köpa ett konto på andrahandsmarknaden?

Hur bedömer ni låntagarnas kreditvärdighet?

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Kom igång idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.