Låna ut pengar

Använd bankens affärsmodell och låna ut pengar för att få en god avkastning.
Öppna konto

Låna ut pengar och få en god avkastning

Att låna av varandra är något vi gjort i alla tider. Nuförtiden gör vi det oftast genom att placera våra pengar på en bank som i sin tur lånar ut pengarna. Problemet med det är att banken tar en stor del av kakan för att agera mellanhand. Resultatet blir låg avkastning för den som sparar och hög ränta för den som lånar.

Detta håller nu på att förändras. Tack vare ny teknik kan man nu kapa bort banken och låna ut pengar direkt till kreditvärdiga privatpersoner. Vi på Lendify har byggt en digital plattform som möjliggör för dig som investerare att göra just detta och på så vis ta del av bankernas vinster.

Hur hög avkastning kan man få när man lånar ut via Lendify?

Våra investerare har haft en historiskt avkastning på cirka 5 procent efter avgifter och kreditförluster. Avkastningen varierar beroende på vilken tidshorisont du väljer att investera dina pengar. Eftersom vi är en marknadsplats för lån kan räntorna hos oss variera till följd av förändringar i marknaden.

I informationen om våra Autoinvestkonton kan du se avkastningen de senaste 90 dagarna beroende på önskad tidshorisont.

Låna ut till många olika låntagare via Autoinvest

De flesta av våra investerare väljer att investera via Autoinvest. När du använder Autoinvest sprider vi din investering i flera olika lån helt automatiskt.

Det är väldigt viktigt att få en bra riskspridning på sitt kapital, vilket uppnås genom att fördela kapitalet på flera olika låntagare. När du investerar via plattformen är det du som investerare som tar kreditrisken, vilket innebär att blir ett lån en kreditförlust kan du förlora det kapital du investerat i lånet. Vi förväntar oss cirka en procent i kreditförluster och genom att låna ut pengar till många olika låntagare minskar du din risk. Använder du Autoinvestkonto sköter vi hela investeringsförloppet och riskspridningen åt dig. Läs mer om Autoinvest.

Varför låna ut pengar via peer-to-peer?

Du får betydligt högre riskjusterad avkastning än på ett sparkonto hos banken. I Sverige har vi ur ett internationellt perspektiv helt unika förutsättningar för för peer-to-peer lån. Några av dessa är:

Unika möjligheter att bedöma låntagarnas ekonomi genom ett välutvecklat kreditupplysningssystem
Låntagare i Sverige har en hög betalningsmoral ur ett internationellt perspektiv
Personnnummer underlättar identifiering
Användning av BankID minskar riskerna för bedrägerier
Gedigen infrastruktur av inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten som skapar bra förutsättningar för att få tillbaka försenade och uteblivna betalningar

Alla dessa faktorer samlade gör att det är mycket attraktivt att låna ut pengar via Lendify.

Öppna konto

Kom igång idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera Jag vill låna