Lendify AB

På denna sida finner ni kallelser till årsstämmor, bolagsrapporter och annan adekvat information för Lendify AB.

Pressmeddelanden & media

Lendify är aktiva i samhällsdebatten och driver frågan om att Sverige behöver en mer gedigen kreditbedömning. På länken nedan publicerar vi samtliga pressmeddelanden och ett urval av Lendify i media.

Se mer om press & media →

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Dokument

Company Presentation

Kallelse extrastämma i Lendify AB 21 april 2021

Fullmaktsformulär extrastämma i Lendify AB 21 april 2021

Poströstningsformulär extrastämma

Post voting form