Lendify AB

På denna sida finner ni kallelser till årsstämmor, bolagsrapporter och annan adekvat information för Lendify AB samt dotterbolagen Lendify Sweden 1 AB och Lendify Sweden 2 AB.

Pressmeddelanden & media

Lendify är aktiva i samhällsdebatten och driver frågan om att Sverige behöver en mer gedigen kreditbedömning. På länken nedan publicerar vi samtliga pressmeddelanden och ett urval av Lendify i media.

Se mer om press & media →

Finansiella rapporter

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Dokument

Kallelse Extrastämma Lendify AB

Extrastämma fullmaktsformulär/Extraordinary shareholders meeting power of attorney form

Poströstningsformulär

Post voting form

Lendify Sweden 1 AB

Det finns just nu inte någon information att visa.

Lendify Sweden 2 AB

Det finns just nu inte någon information att visa.