Månadsspara kalkyl

Genom att månadsspara kan du successivt bygga upp ett stort sparkapital. Effekten av att månadsspara är större än du tror!

Räkna ut potentiell avkastningInvesteringshorisont
Startbelopp
Månatlig insättning

Potentiell utveckling

*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Utveckling av din avkastning

Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Månadssparande

Ett kontinuerligt månadssparande gör att ditt kapital successivt blir större. Eftersom du får en högre kapitalbas som genererar avkastning åt dig blir din totala avkastning högre än om du inte väljer att månadsspara. Ett relativt litet månadssparande kan göra större skillnad än vad man kan tro, och i kalkylatorn på denna sida kan du pröva dig fram med anpassat startkapital och månadssparande för att kalkylera din förväntade avkastning efter 5 respektive 15 år.

Månadsspara i lån hos Lendify

Ett annat investeringsalternativ som än så länge inte är ett lika välkänt tillgångsslag är peer-to-peer lån där investerare och låntagare kan mötas på en marknadsplats. Investerare kan därmed få exponering mot ett tillgångsslag som bankerna tidigare haft ensamrätt på. Det är enkelt att månadsspara i lån hos Lendify . För att lägga upp ett månadssparande skapar du ett konto och klickar på "Månadssparande" i menyn och följer instruktionerna.

Varför ska man månadsspara?

Förutom den uppenbara skillnaden i total avkastning mellan att inte månadsspara och lägga undan en del av till exempel lönen kontinuerligt, så kan man spara av den enkla anledningen att det känns bra att spara. Många tycker med högsta sannolikhet att man mår bra av att sätta undan kapital varje månad och på lång sikt se sitt kapital växa substantiellt.
Likt aktieköp där man köper till olika kurser för att få en lägre genomsnittlig inköpskurs, kan man med ett månadssparande investera i nya lån med andra riskklasser och räntor, och på så sätt skapa en god balans i sin Lendifyportfölj och därmed få bättre riskspridning.

Månadsspara i fonder

Fördelarna med att investera i fonder är att du investerar ditt kapital som en del av fonden och erhåller därför fondandelar som representerar din del av avkastningen och utdelningar som fondens portfölj erlägger. Som investerare kan du månadsspara automatisk i fonder, och köper därmed nya fondandelar.

Månadsspara i aktier

När du månadssparar i aktier innebär det att du köper nya andelar av ett bolag, och måste därför göras manuellt. Månadsspara i aktier gör man enklast genom en nätmäklare. Det innebär också att du köper aktien vid olika tillfällen och därmed får ett genomsnittspris på ditt inköpsvärde, vilket kan vara en fördel om värderingen tillfälligt är lägre. Självklart kan aktiekursen gå upp istället, men många investerare menar att ett kontinuerligt sparande i både upp och nedgångar på lång sikt slår så kallad ”market timing” där man försöker köpa vid så låg aktiekurs som möjligt.

Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Kreditförlustfond

Backup-tjänster

Du förtjänar en bättre ränta

Nu revolutionerar vi allt vad lån heter. Och flyttar makten från banken till dig. Resultatet är lägre ränta för dig som lånar och högre avkastning för dig som sparar.