Ränta på ränta

Ränta på ränta har sagts vara världens åttonde underverk av Albert Einstein. Genom att uppnå en ränta på ränta-effekt kan du få dina sparade pengar att växa lavinartat.

Räkna ut potentiell avkastningInvesteringshorisont
Startbelopp
Månatlig insättning

Potentiell utveckling

*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Utveckling av din avkastning

Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Ränta på ränta-effekten

Ränta på ränta, även känt som kumulativ ränta eller sammansatt ränta, är ett uttryck som ofta används när man pratar om att få sitt investerade kapital att växa över tid.

Funktionen med ränta på ränta är att du investerar de ränteintäkter du fått på nytt, vilket gör att du nästkommande period även får ränta på dina tidigare intäkter. Effekten av detta kan till en början vara till synes liten, men desto längre tid du har möjligheten att sätta av pengarna, desto större effekt kommer du att se.

Ränta på ränta kalkylator

I kalkylatorn ovan kan du räkna ut vad du skulle kunna uppnå beroende på hur mycket pengar du har möjlighet att investera.

Ränta på ränta formel

Du kan också räkna ut ditt potentiella slutvärde genom att använda formeln:
Startvärde * (1 + ränta i procent/100)^antal år = slutvärde

Startvärdet = det belopp du initialt kan tänka dig att sätta av
Ränta = den årsränta du får på ditt kapital i procent
Antal år = hur lång tid du kan sätta av pengarna
Slutvärde = det belopp du förväntas efter den angivna tiden

Uppnå ränta på ränta hos Lendify

Hos Lendify kan du uppnå ränta på ränta-effekten genom att låna ut dina pengar till kreditvärdiga låntagare som betalar ränta och amortering till dig istället för till banken. Vi är en marknadsplats som länkar ihop kreditvärdiga låntagare med privatpersoner som har pengar över som de vill investera. Genom att göra det på ett kostnadseffektivt sätt, där vi skär bort onödiga mellanhänder, kan vi förbättra villkoren för både investerare och låntagare.

Genom att använda vår Autoinvestfunktion kan du välja att dina återbetalningar, bestående av ränta och amortering, automatiskt ska investeras i nya lån. Du uppnår på så vis ränta på ränta-effekten utan någon ansträngning och maximerar din avkastning.

Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Kreditförlustfond

Backup-tjänster

Du förtjänar en bättre ränta

Nu revolutionerar vi allt vad lån heter. Och flyttar makten från banken till dig. Resultatet är lägre ränta för dig som lånar och högre avkastning för dig som sparar.