Ränta på ränta

Ränta på ränta har sagts vara världens åttonde underverk av Albert Einstein. Genom att uppnå en ränta på ränta-effekt kan du få dina sparade pengar att växa lavinartat.
Investera hos Lendify

Ränta på ränta kalkylator*

Välj din tidshorisont, hur mycket du vill investera, om du vill göra ytterligare månatliga insättningar och om du vill återinvestera återbetalningar. Vill du uppnå en ränta på ränta effekt måste du återinvestera återbetalningarna.

Tidsperiod
Startbelopp
Månatlig insättning
Total förväntad återbetalning:
+ 0 kr
Beräknad återbetalning inklusive avkastning
Jämförelse noll-ränta
*Beloppet visas efter kreditförluster och avgifter men före skatt. Avkastningen baseras på genomsnittet av samtliga investerares avkastning senaste 12 månaderna per den sista december 2019. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Ränta på ränta-effekten

Ränta på ränta, även känt som kumulativ ränta eller sammansatt ränta, är ett uttryck som ofta används när man pratar om att få sitt investerade kapital att växa över tid.

Funktionen med ränta på ränta är att du investerar de ränteintäkter du fått på nytt, vilket gör att du nästkommande period även får ränta på dina tidigare intäkter. Effekten av detta kan till en början vara till synes liten, men desto längre tid du har möjligheten att sätta av pengarna, desto större effekt kommer du att se.

Ränta på ränta kalkylator

I kalkylatorn till höger kan du räkna ut vad du skulle kunna uppnå beroende på hur mycket pengar du har möjlighet att investera, samt på vilken tidshorisont du har möjligheten att göra det. I kalkylen kan du välja om du vill spara i 5 år (alternativet Autoinvest Kort) eller i 10 år (alternativet Autoinvest Lång).

Ränta på ränta formel

Du kan också räkna ut ditt potentiella slutvärde genom att använda formeln:
Startvärde * (1 + ränta i procent/100)^antal år = slutvärde

Startvärdet = det belopp du initialt kan tänka dig att sätta av
Ränta = den årsränta du får på ditt kapital i procent
Antal år = hur lång tid du kan sätta av pengarna
Slutvärde = det belopp du förväntas efter den angivna tiden

Uppnå ränta på ränta hos Lendify

Hos Lendify kan du uppnå ränta på ränta-effekten genom att låna ut dina pengar till kreditvärdiga låntagare som betalar ränta och amortering till dig istället för till banken. Vi är en marknadsplats som länkar ihop kreditvärdiga låntagare med privatpersoner som har pengar över som de vill investera. Genom att göra det på ett kostnadseffektivt sätt, där vi skär bort onödiga mellanhänder, kan vi förbättra villkoren för både investerare och låntagare.

Genom att använda vår Autoinvestfunktion kan du välja att dina återbetalningar, bestående av ränta och amortering, automatiskt ska investeras i nya lån. Du uppnår på så vis ränta på ränta-effekten utan någon ansträngning och maximerar din avkastning.

Autoinvestkonto

Sprid din risk i en korg av lån. Välj bara löptid, vi sköter resten åt dig.
Läs mer om Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens.
Läs mer om avkastning och avgifter

Kreditförlustfond

Avsedd att täcka upp insatt kapital på Autoinvestkonto.
Läs mer om kreditförlustfonden

Backup-tjänster

Extra skydd för investerare om vi mot förmodan inte kan driva vår verksamhet vidare.
Läs mer om backup-tjänster

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor? Se alla vanliga frågor och svar.

Kom igång redan idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera
Ange din e-postadress så hör vi av oss