Lendify risk

Det finns en viss risk kopplad till alla typer av investeringar, och likaså då du investerar i lån till kreditvärdiga privatpersoner. Det finns flera anledningar som gör att denna risk hålls på en låg nivå hos oss.

Vilka risker finns det hos Lendify?

När du investerar hos Lendify är det du som investerare som tar kreditrisken. Det innebär att du står med risken att inte få tillbaka dina pengar om en låntagare inte kan möta sina förpliktelser i att betala tillbaka lånet. För att hålla dessa risker så låga som möjligt vänder vi oss däremot uteslutande till kreditvärdiga låntagare och har en gedigen kreditbedömning som varje låntagare måste gå igenom innan man kan bli beviljad ett lån. Skillnaden mellan vår kreditprocess och många av bankernas kreditprocesser är att vi i många fall använder oss av fler datakällor, vilket gör att vi har mer underlag för de kreditbeslut vi tar.

Vi hämtar bland annat in en kreditupplysning via UC och får i många fall tillgång till låntagarens kontoutdrag för att stämma av inkomster och utgifter.

Du löper inte någon företagsrisk gentemot Lendify när du investerar i lån hos oss då skuldebreven upprättas mellan låntagare och investerare, dokumenteras elektroniskt samt följs upp av externa kontrollfunktioner.

Investera i flera lån för att sprida riskerna

När du investerar hos Lendify bör du fördela ditt kapital på flera olika lån för att sänka din risk. Investerar du endast i ett lån är du väldigt exponerad mot just den låntagarens förmåga att betala tillbaka sitt lån. Investerar du däremot i flera olika lån blir effekten inte lika stor om det är någon enskild låntagare som inte kan betala tillbaka sitt lån.

Vill du inte själv lägga ned tid på att sköta investeringsförloppet kan du använda dig av vår Autoinvestfunktion för att uppnå en god riskspridning med minimal tidinsats.

Kreditförlustfonden

Genom att investera via något av våra Autoinvestkonton ser vi till att du får en god riskspridning och du täcks av vår kreditförlustfond. Kreditförlustfonden täcker upp det nominella beloppet i ett Autoinvestkonto i det fall det uppstår en kreditförlust som överstiger ränteintäkterna från övriga lån i kontot. Kreditförlustfonden består av Lendify själva avsatta medel.

Kreditförlusterna hos oss ligger på ca 1.5 procent, vilket är i linje med nischbankerna som handlar med motsvarande tillgångsslag.

Kreditförlustfonden är ingen garanti och ska inte förväxlas med den statliga insättningsgarantin.

Back up-avtal med Lowell

För att du ska känna dig ännu tryggare med dina investeringar har vi ett backup-avtal med kredithanteringsbolaget Lowell. Avtalet innebär att Lowell åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen om vi mot förmodan inte skulle kunna driva vår verksamhet vidare.

Vanliga frågor & svar

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Kan man ha ett månadssparande hos Lendify?

Kan jag investera som företag?

Vad händer med mitt sparande om ni går i konkurs?

Kan jag kvitta mina ränteintäkter?

Kostar det något att sälja/köpa ett konto på andrahandsmarknaden?

Hur bedömer ni låntagarnas kreditvärdighet?

Hittar du inte svaret du söker? Här finns fler vanliga frågor & svar.

Kom igång idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.