Spara i lån

Spara i lån hos Lendify och bli din egen bank. Hos Lendify kan du spara i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet bankerna.
Öppna konto

Räkna ut din potentiella avkastning* på Autoinvestkonto

Välj kontotyp, hur mycket du vill spara, om du vill göra ytterligare månatliga insättningar och om du vill att dina återbetalningar lånas ut på nytt.

Tidsperiod
Startbelopp
Månatlig insättning
Total förväntad återbetalning:
+ 0 kr
Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beloppet visas efter kreditförluster och avgifter men före skatt. Avkastningen baseras på genomsnittet av samtliga investerares avkastning senaste 12 månaderna per den sista december 2019. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Spara i en korg av lån för att sprida riskerna

Om du väljer att spara automatiskt genom det vi kallar för Autoinvest fördelas ditt kapital på minst 40 olika lån (när du sparar minst 10 000 kr). Du väljer kontotyp mellan Autoinvest Kort och Autoinvest Lång, hur mycket du vill spara och vi sköter resten. Läs mer om Autoinvestkonto.

Spara och få ett månatligt kassaflöde

Samtliga lån hos Lendify är annuitetslån och återbetalas därmed med ränta och amortering varje månad. Det innebär att när du sparar i lån hos Lendify binder du inte upp ditt kapital under hela löptiden, utan får ett månatligt kassaflöde. Läs mer om varför det är attraktivt att placera pengar i peer to peer-lån i förhållande till andra investeringar här.

Maximera din avkastning

Har du ett Autoinvestkonto kan du välja att dina månatliga återbetalningar automatiskt ska placeras i nya lån vilket skapar en ränta-på-ränta effekt. Genom detta kan du maximera din avkastning. Du kan aktivera eller inaktivera denna funktionalitet när du vill. När funktionen är inaktiverad hamnar dina återbetalningar som likvida medel på kontot som du kan ta ut.

Hur går man tillväga för att spara i lån?

1
Skapa ett konto enkelt med BankID
2
Gör en insättning till ditt konto
3
Välj hur du vill spara - automatiskt eller manuellt
4
Få ett månatligt kassaflöde bestående av ränta och amortering

Strukturerad kreditbedömning

Den genomsnittliga låntagaren hos Lendify
Att genomföra en god kreditbedömning är hjärtat i vår verksamhet och vi vänder oss uteslutande till kreditvärdiga låntagare.

Våra låntagare

Bilden intill visar vår genomsnittliga låntagare. Vi kontrollerar låntagarens ekonomiska situation noggrant. Vi inhämtar information från UC och gör Kvar-Att-Leva-På kalkyler där vi inhämtar uppgifter om intäkter och utgifter för den enskilde sökande och för hela hushållet. I många fall inhämtar vi också elektroniska kontoutdrag för att styrka de uppgifter låntagaren lämnat, men även för att fånga upp riskbeteenden och skulder som ännu inte rapporterats till UC. Målet med kreditmodellen är att skydda våra sparare från kreditförluster och våra låntagare från överskuldsättning. Vår modell är konservativ och cirka 10 procent av låneansökningarna vi mottar blir godkända.

Förutsägbara kreditförluster

TIllgångsslaget lån till kreditvärdiga privatpersoner är ingenting nytt. Det som är nytt genom Lendify är tillgänglighet och distribution.

Historik

Historik från svenska nischbanker visar att kreditförlusterna för denna typ av lån har legat på låga och jämna nivåer. Exempelvis ökade kreditförlusterna endast från cirka 1 procent till 2 procent under finanskrisen 2008.

Motståndskraft genom ränta

Genom att den genomsnittliga räntan är hög dämpas effekten av kreditförluster i det fall kreditförlusterna skulle öka.

Påminnelseprocess

Betalningsmoralen i Sverige är hög men trots det kan låntagarna bli sena med sina betalningar. Vi påminner alla låntagare som är försenade via mail, brev, sms och telefonsamtal. Om låntagarna inte betalat inom 120 dagar går fordran vidare till inkasso. Läs mer om vår påminnelseprocess.

Andrahandsmarknad

Lendifys Andrahandsmarknad
Genom andrahandsmarknaden skapas en likviditet i tillgångsslaget och sparare på plattformen kan köpa och sälja konton mellan varandra.

Likviditet i sparandet

Om du skulle behöva ta ut dina pengar i förtid kan du sälja ditt konto på andrahandsmarknaden. På andrahandsmarknaden sker all handel mellan sparare på plattformen och vi tar inte ut några avgifter varken från köpare eller säljare på.

Köp och sälj konton

Som sparare kan du köpa ett befintligt konto som ligger uppe till försäljning på plattformen. Tänk på att kontrollera att det konto du tänker köpa passar in i din strategi vad gäller exempelvis löptid. När du lägger upp ett konto till försäljning väljer du själv till vilket pris du vill sälja kontot. Du sätter försäljningspriset i procent av utestående kapital, vilket är summan av alla kommande amorteringar i kontot.

Mer information om andrahandsmarknaden.

Autoinvestkonto

Sprid din risk i en korg av lån. Välj bara löptid, vi sköter resten åt dig.
Läs mer om Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens.
Läs mer om avkastning och avgifter

Kreditförlustfond

Avsedd att täcka upp insatt kapital på Autoinvestkonto.
Läs mer om kreditförlustfonden

Backup-tjänster

Extra skydd för sparare om vi mot förmodan inte kan driva vår verksamhet vidare.
Läs mer om backup-tjänster
"Lendify fyller ett tomrum som investeringsform, det här är ett tillgångsslag som tidigare saknats i nästan alla portföljer."
Johan & John, Börspodden, investerare hos Lendify
Senaste från bloggen

Topp 10 svenska ekonomibloggar!

Läs mer

Kom igång redan idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill spara
Ange din e-postadress så hör vi av oss