Sparkonto

Man kan spara pengar genom att placera dem på ett sparkonto. Det finns andra alternativ som ur ett historiskt perspektiv har genererat betydligt bättre avkastning än traditonella sparkonton. Ett sådant alternativ är att spara pengar hos Lendify.

Räkna ut potentiell avkastningInvesteringshorisont
Startbelopp
Månatlig insättning

Potentiell utveckling

*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Utveckling av din avkastning

Beräknad återbetalning
Jämförelse noll-ränta
*Beräknas som genomsnittet av samtliga investerares avkastning (efter kreditförluster och avgifter men före skatt) senaste 12 månaderna per sista december 2021. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Varför ska man spara pengar hos Lendify?

• Hög avkastning i förhållande till risk
• Kassaflöde varje månad bestående av ränta och amortering
• Bra sätt att diversifiera sitt totala sparande, utan börsens svängningar
• Tillgång till ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet bankerna

Vilka är Lendify?

Lendify är en digital plattform där sparkunder kopplas samman med kreditvärdiga låntagare. Genom att koppla bort banken som mellanhand kan Lendify erbjuda sparkunder högre avkastning på sitt sparande och låntagare en konkurrenskraftig ränta på sitt lån.

Lendify sköter allt vad gäller kreditbedömning, administering av betalningar och kundtjänst. Själva avtalen upprättas mellan sparkund och låntagare och som sparkund får du löpande återbetalningar från låntagarna varje månad bestående av ränta och amortering. Du väljer helt själv om du vill återinvestera dina återbetalningar eller plocka ut dem.

Vad får man för avkastning om man sparar hos Lendify?

Vilken avkastning man får när man sparar hos Lendify beror på hur man väljer att låna ut sina pengar. Sköter man förloppet manuellt varierar
avkastningen i förhållande till vilka specifika lån man väljer att investera i. Alternativet till att sköta förloppet manuellt är att spara automatiskt genom det som kallas för Autoinvest. Genom Autoinvest fördelas kapitalet på en korg av lån och investeringsförloppet sker automatiskt. Läs om hur man investerar här.

Hur går man tillväga för att spara i lån?

Skapa ett konto enkelt med BankID
• Gör en insättning till ditt konto
• Välj hur du vill spara - automatiskt eller manuellt
• Få ett månatligt kassaflöde bestående av ränta och amortering

Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Kreditförlustfond

Backup-tjänster

Du förtjänar en bättre ränta

Nu revolutionerar vi allt vad lån heter. Och flyttar makten från banken till dig. Resultatet är lägre ränta för dig som lånar och högre avkastning för dig som sparar.