Sparkonto

Ett sätt att spara pengar är genom att placera dem på ett sparkonto. Sparkonton ger däremot i många fall relativt låg, om ens någon, ränta.
Investera hos Lendify

Kalkylera utfallet av ditt sparande

Välj kontotyp, hur mycket du vill investera, om du vill göra ytterligare månatliga insättningar och om du vill återinvestera återbetalningar.

Tidsperiod
Startbelopp
Månatlig insättning
Total förväntad återbetalning:
+ 0 kr
Beräknad återbetalning inklusive avkastning
Jämförelse noll-ränta
*Avkastningen baseras på den genomsnittliga utlåningsräntan senaste 90 dagarna efter serviceavgift samt förväntade kreditförluster men före skatt. Avkastningen beror bland annat på låntagarnas kreditbetyg och lånens löptid. Investerare bär kreditrisken och omfattas ej av den statliga insättningsgarantin.

Sparkonto ränta

Det kan ha sina fördelar att spara pengar på ett sparkonto. Sparar du exempelvis för att ha en buffert för oväntade utgifter kan ett sparkonto vara ett bra alternativ. Din buffert ska alltid finnas till hands och vara lättillgängliga när du behöver dem.

En annan anledning till att det kan vara bra att spara på ett sparkonto är att pengarna täcks av den statliga insättningsgarantin. Det innebär att du inte löper någon risk gentemot det institut du placerar pengarna hos, utan staten ersätter ditt insatta kapital ifall företaget går i konkurs. Detta dock upp till maxbeloppet 950 000 kr per institut.

När du sparar på ett sparkonto får du däremot i regel relativt låg ränta, om någon ränta alls, på ditt sparade kapital. Det innebär i praktiken att du betalar ett högt pris för att pengarna ska vara lättillgängliga och täckas av insättningsgarantin. Har du möjligheten att spara med en något längre tidshorisont finns det alternativ som ger dig bättre avkastning på ditt sparkapital.

Alternativ till sparkonto

Ett alternativ till att ha pengarna på ett sparkonto är att låna ut pengarna till kreditvärdiga privatpersoner och på så sätt få ränta på ditt sparkapital. Genom att låna ut dina pengar använder du bankernas affärsmodell och tar del av ett etablerat tillgångsslag som bankerna tidigare haft ensamrätt på. Lendify är Sveriges största marknadsplats för lån och möjliggör för personer som har pengar över att låna ut dessa till kreditvärdiga låntagare. Genom att göra detta har våra investerare haft en genomsnittliga avkastning på cirka sex procent senaste 12 månaderna.

För att tydliggöra effekten av att få avkastning på ditt kapital kan vi ta ett exempel där du sparar 100 000 kr under 10 års tid. Placerar du pengarna på ett sparkonto med 0.5 procents ränta har du 105 114 kr efter 10 år. Hade du istället investerat pengarna till 5 procents avkastning per år hade du haft 162 889 kr efter 10 år. Skillnaden blir alltså nästan 58 000 kr. I kalkylatorn här på sidan kan du räkna ut vad du skulle ha för förväntad avkastning om du väljer att investera dina pengar hos Lendify.

Autoinvestkonto

Sprid din risk i en korg av lån. Välj bara löptid, vi sköter resten åt dig.
Läs mer om Autoinvestkonto

Avkastning & avgifter

Vi bygger vår verksamhet på transparens.
Läs mer om avkastning och avgifter

Kreditförlustfond

Avsedd att täcka upp insatt kapital på Autoinvestkonto.
Läs mer om kreditförlustfonden

Backup-tjänster

Extra skydd för investerare om vi mot förmodan inte kan driva vår verksamhet vidare.
Läs mer om backup-tjänster

Vanliga frågor och svar

Har du fler frågor? Se alla vanliga frågor och svar.

Kom igång redan idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera
Ange din e-postadress så hör vi av oss