Tryggt sparande

Det är viktigt att du som investerare känner dig trygg i ditt sparande.

Gedigen kreditbedömning

Kreditbedömingen är hjärtat av Lendifys verksamhet och det är av yttersta betydelse att vi genomför en gedigen kreditbedömning. Detta i syfte att både skydda investerare från kreditförluster och låntagare från överskuldsättning.

I kreditbedömingen kontrolleras varje sökandes identitet via BankID och den sökande får besvara frågor om hushållets kostnader och inkomster, vilka ligger till grund för en så kallad Kvar-Att-Leva-På kalkyl. Detta sker enligt Finansinspektionens och Konsumentverkets rekommendationer. Vi inhämtar även en kreditupplysning från UC och hämtar i många fall in elektroniska kontoutdrag för att stämma av de angivna uppgifterna och kontrollera hur det ekonomiska beteendet ser ut hos den sökande.

För att kunna ta lån hos Lendify måste den sökande uppfylla följande kriterier:

  • Minst 18 år gammal
  • Inga betalningsanmärkningar eller skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
  • En stabil årsinkomst om minst 180 000 kr
  • Sökande får inte vara arbetssökande eller studerande
  • Positiv Kvar-Att-Leva-På kalkyl

Direkt ägande i lånen

När du investerar hos Lendify blir du ägare direkt i lånen. Lendify agerar endast mellanhand och sköter den administrativa processen, från kreditbedömning och upprättande av avtal mellan låntagare och investerare till utbetalning av lån samt administration av betalningar. Det innebär att om Lendify mot förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare påverkas inte ditt ägande av lånen som du investerat i.

Skuldebrevet är mellan investerarna och låntagarna och dokumenteras elektroniskt och följs upp av externa kontrollfunktioner.

Påminnelseprocess

Lendify jobbar aktivt med att se till att låntagarna betalar varje månad. Beroende på när i månaden vi befinner oss vidtar vi åtgärder i syfte att uppmana försenade låntagare att komma ikapp med sina betalningar. Bilden nedan illustrerar händelseförloppet om en långtagare är sen med sin betalning. Ofta beror en försenad betalning på ett misstag, exempelvis att man glömt lägga in och godkänna fakturan via internetbanken.

Om en låntagare släpar efter med mer än en betalning förklarar vi tydligt konsekvenserna av att inte betala i tid och vad det innebär om lånet sägs upp och skickas till inkasso. Bilden nedan visar statistik på hur många av våra låntagare som betalar i de olika stegen under påminnelseprocessen.

Om låntagaren har fyra obetalda avier sägs lånet upp och låntagaren ska då betala av hela skulden eller betala ikapp det som är förfallet. Om betalning inte inkommer skickas ärendet till inkasso.

När inkassobolaget mottar ärendet skickas ett krav till låntagaren. Låntagaren kan, med vårt medgivande, få en avbetalningsplan. För de fall låntagaren inte betalar registreras en ansökan hos Kronofogden vilket kan leda till utmätning av lön eller egendom. I de fall låntagaren saknar utmätningsbara tillgångar läggs fordran på efterbevakning där låntagarens betalningsförmåga kontinuerligt kontrolleras.

Avtal med Lowell (fd. Lindorff)

För att du ska känna dig ännu tryggare med dina investeringar har vi ett backup-avtal med kredithanteringsbolaget Lowell. Avtalet innebär att Lowell åtar sig att bygga processer och kunskap så att de kan överta hanteringen av lånen om Lendify mot förmodan inte skulle kunna driva sin verksamhet vidare.

Hantering av dina likvida medel

Likvida medel ligger på ett klientmedelskonto på Handelsbanken och är separerade från Lendifys egna tillgångar.

Kreditförlustfonden

När du investerar på Lendify får du en god riskspridning i ett tillgångsslag som historiskt har haft låga kreditförluster. För att skapa extra trygghet för de som väljer att investera genom Autoinvestkonton har vi en kreditförlustfond som är avsedd att täcka de fall där kreditförlusterna överstiger ränteintäkterna. Kreditförlustfonden är avsedd att täcka upp det nominella beloppet i varje Autoinvestkonto i de fall det uppstår en kreditförlust.

Kreditförlustfonden är ingen garanti och ska inte förväxlas med den statliga insättningsgarantin. Läs mer om kreditförlustfonden.

Försäkring för låntagarna

Vi erbjuder alla våra låntagare att via ett externt försäkringsbolag teckna en låneskyddsförsäkring. Försäkringen kan ersätta låntagarens månadskostnad för ränta och amortering med upp till 10 000 kr per månad om låntagaren blir sjuk eller arbetslös. Om låntagaren avlider under försäkringstiden kan försäkringen komma att lösa det utestående lånebeloppet. När en låntagare blir beviljad ett lån via Lendify ingår ett låneskydd de första tre månaderna.

Det är låntagaren som betalar försäkringen men den ger även dig som investerare ett extra skydd då försäkringen minskar risken för att en låntagare inte kan betala sitt lån. I de fall en låntagare som har låneskydd blir sjuk eller ofrivilligt blir av med jobbet betalar alltså försäkringen låntagarens kostnader för lånet, i upp till 12 månader. Försäkringen är frivillig för låntagarna och en låntagare kan välja att avsluta sitt låneskydd när som helst.

Jag vill investera