Peer to peer-lån

Genom att kapa mellanhänder kan både investerare och låntagare få bättre villkor.

Vad är peer to peer-modellen?

De senaste åren har vi sett många branscher förändras i grunden då ny teknik driver fram nya affärsmodeller. En av de starkast växande trenderna är delningsekonomin där ny teknik kopplar ihop människor som har något med människor som vill ha något. Några av de kändaste exemplen på det är Uber, AirBnB och Kickstarter.

De senaste årens ökade digitalisering har fått delningsekonomin att blomstra. Enligt en analys från investmentbanken Credit Suisse är nära 70 procent av jordens befolkning villig att dela sina tillgångar med andra och runt 65 procent vill vara med och dela på något någon annan äger. Enligt en uppskattning från revisions- och konsultfirman PwC kommer de fem största branscherna inom delningsekonomin att vara värda 335 miljarder dollar redan 2025, vilket motsvarar en ökning på över 2 200 procent på bara tio år.

Vad är peer to peer-lån?

Det finns många olika namn på peer to peer-lån där några av de vanligaste är P2P-lån, marketplace lending, crowdlending och person till person-lån. Det väsentliga för finansieringsformen är just alla parterna möts på lika villkor.

Peer to peer-lån är just nu det snabbast växande finansieringssättet. Peer to peer-lån, där privatpersoner finansierar varandras lån, har vuxit fram som ett attraktivt alternativ till banksektorn och dess höga och dolda avgifter. För investerare är det ett bra alternativ till att köpa aktier eller placera pengar på sparkonton utan ränta. För låntagare är det ett smartare sätt att låna pengar än traditionella privatlån.

I USA, där peer to peer-lån har funnits i över tio år, har även storbanker och betalningsinstitut gett sig in i leken. Exempelvis har Goldman Sachs skapat lösningar med större transparens gentemot kunder för att kunna möta den nya konkurrensen.

För finanssektorn är det bra att digitaliseringen har nått branschen då det kan göra den mer effektiv och skapa ett mervärde för konsumenten. Det handlar om att göra den här branschen mer effektiv och transparent, vilket blir bättre för kunderna.

Hur fungerar peer-to-peer lån hos Lendify?

Lendify är idag Sveriges största marknadsplats för lån. Vi kopplar samman låntagare och investerare via en digital plattform och skapar en transparens som tidigare inte har funnits inom privatlånemarknaden.

Genom att kapa mellanhänder uppnås effektivitetsvinster för både låntagare och investerare. Låntagarna får en konkurrenskraftig ränta samtidigt som investerarna får en god avkastning.

Lendify hanterar allt utöver kreditrisken som bärs av investerarna. Investerarna får möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna. Istället för att banken gör stora vinster på att låna ut spararnas kapital så kan nu våra investerarna få avkastningen samtidigt som man tar kreditrisken.

Vi kan se att avkastningen i förhållande till risk är hög på blancolån till kreditvärdiga privatpersoner genom att studera bankernas vinster. Genom Lendifys digitala plattform kan vanliga investerare ta del av bankernas vinster genom att låna ut pengar direkt till kreditvärdiga låntagare.

Varför investera i peer-to-peer lån?

Förutsättningarna för peer to peer-lån i Sverige är mycket goda och ur ett internationellt perspektiv helt unika. Några av de unika förutsättningarna för P2P-lån i Sverige:

Goda insikter i låntagarnas ekonomi och återbetalningsförmåga tack vare kreditupplysningssystemet
Svenskar har en hög betalningsmoral
Personnummer vilket underlättar identifiering
Utbredd användningen av BankID vilket minskar risker för bedrägerier
En god infrastruktur av inkassoföretag och Kronofogdemyndigheten som skapar goda förutsättningar för att få tillbaka försenade och uteblivna betalningar

Faktorerna ovan skapar goda förusättningar för peer to peer-lån i Sverige.

Investera i peer to peer-lån.

Vanliga frågor och svar

Inte hittat svar på din fråga? Se den kompletta listan med våra vanliga frågor och svar.

Kom igång idag!

Bli kund hos Lendify, vi utmanar bankerna och skapar en mer effektiv och transparent lånemarknad.
Jag vill investera Jag vill låna